Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: 590/2012

Číslo v CRZ*:

590/2012

Číslo zmluvy:

Z2212012003601

Názov:

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z 2212012003601

Predmet:

Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu aktivít projektu Schválenej žiadosti o NFP: 22120120024.

Dodatok ku zmluve:

Dodatok 73/2013

Zmluvná strana :

prijímateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov, MUDr. Peter Chudík, predseda Prešovského samosprávneho kraja

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

15.07.2010

Platnosť zmluvy:

15.07.2010 -

Dátum zverejnenia:

-

Účinnosť zmluvy:

-

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Zmluva o NFP Z2212012003601 (PDF, 32,99 kB)

Poznámka:

Táto zmluva v zmysle platnej legislatívy nemusí byť zverejnená na webovom sídle mandanta. PSK zverejňuje len vyššie uvedené základné údaje zmluvy.

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť