Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: Dodatok 48/2013

Číslo v CRZ*:

Dodatok 48/2013

Číslo dodatku:

Dodatok č. 1

Názov dodatku:

Dodatok č. 1/DZ221601200370101 K zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Číslo Z2216012003701

Predmet dodatku:

Dohoda zmluvných strán na zmene a doplnení Zmluvy o poskytnutí NFP v čl. 2, čl. 3, čl. 5 a čl. 6. Ďalšie špecifiká uvedené v čl. 2 tohto dodatku.

Viazanosť k zmluve:

235/2013/SO/RO

Zmluvná strana :

prijímateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, MUDr. Peter Chudík, predseda Prešovského samosprávneho kraj

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, IČO: 00156621, Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

20.03.2013

Platnosť dodatku:

20.03.2013 - 20.08.2020

Zverejnenie dodatku:

22.05.2013

Účinnosť dodatku:

03.04.2013

Stav dokumentu :

archívna

Prílohy:

Poznámka:

Účinnosť dodatku: prvé zverejnenie 02.04.2013 (MPaRV SR - http://crz.gov.sk/index.php?ID=853243&l=sk)

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť