Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: PSK/2002/07/01

Číslo v CRZ*:

PSK/2002/07/01

Číslo zmluvy:

Názov:

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov PSK/2002/07/01

Predmet:

Požičiavateľ SPŠ- strojnícka prenecháva vypožičiavateľovi PSK na bezodplatné užívanie nehnuteľnú vec- garáže

Dodatok ku zmluve:

Dodatok 205/2012/ODDSM

Zmluvná strana :

predávajúci: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č.2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, MUDr. Peter Chudík, predseda

Zmluvná strana :

kupujúci: Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, 081 04 Prešov, IČO: 161845, Ing. Marián Viňanský, riaditeľ školy

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

01.07.2002

Platnosť zmluvy:

01.07.2002 -

Dátum zverejnenia:

-

Účinnosť zmluvy:

-

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov PSK/2002/07/01 (PDF, 30,77 kB)

Poznámka:

V zmysle platnej legislatívy táto zmluva nemusí byť zverejnená. Zverejnené sú len základné informácie o zmluve.

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť