Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Zverejňovanie zmlúv (zmluvy a dodatky) od 31.3.2022

V zmysle novelizácie infozákona (211/2000 Z. z.) od 31.3.2022 Prešovský samosprávny kraj zverejňuje všetky povinne zverejňované zmluvy a dodatky v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

Zmluvy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sú zverejnené  od 31.3.2022 v CRZ (crz.gov.sk). 

Zverejňovanie zmlúv a dodatkov do 30.3.2022

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňovali v module e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy. Export dát je dostupný vo formátoch CSV, XML, XLS.

Zmluva: 1694/2021/OPR

Číslo v CRZ*:

1694/2021/OPR

Číslo zmluvy:

INT/ET/PO/1/VI/A/0337

Názov:

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/ET/PO/1/VI/A/0337

Predmet:

Stanovenie podmienok, za ktorých VÚC poskytuje finančný príspevok z EFRR a finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na realizáciu mikroprojektu a mikroprijímateľ realizuje mikroprojekt v súlade so žiadosťou o poskytnutie finančného príspevku a rozhodnutím Výboru pre mikroprojekty. Ďalšie špecifiká sú uvedené v § 2 tejto zmluvy.

Dodatok ku zmluve:

Dodatok 223/2021

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 37870475, PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda Prešovského samosprávneho kraja

Zmluvná strana :

prijímateľ: Združenie turizmu Levoča, Kováčova vila 798/2, 054 01 Levoča, IČO: 36157228, Ernest Rusnák - predseda o.z.

Hodnota zmluvy:

61 866,78 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

05.08.2021

Platnosť zmluvy:

05.08.2021 - 31.12.2026

Dátum zverejnenia:

16.08.2021

Účinnosť zmluvy:

17.08.2021

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 13.03.2023 HoreTlačiť