Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy. Export dát je dostupný vo formátoch CSV, XML, XLS.

Zmluva: 892/2020/DPR

Číslo v CRZ*:

892/2020/DPR

Číslo zmluvy:

Názov:

Zmluva č. 892/2020/DPR o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č.78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja

Predmet:

Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. Dotácia sa poskytuje na základe Uznesenia č. 534/2020 Zastupiteľstva PSK z 24. 8. 2020 a predstavuje refundáciu podielu výdavkov vynaložených na realizáciu projektu v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 schválenej Uznesením Zastupiteľstva PSK č. 392/2020 z 13.2.2020 a Uznesením Zastupiteľstva PSK č. 467/2020 z 29.5.2020 na financovanie projektu "Projektová dokumentácia pre cyklistickú komunikáciu Vranov nad Topľou - RO Domaša“ v zmysle VZN č. 78/2019. Ďalšie špecifiká uvedené v čl. I tejto zmluvy.

Dodatok ku zmluve:

Dodatok 243/2021

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda

Zmluvná strana :

prijímateľ: Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš, Malá Domaša 106, 094 02 Malá Domaša, IČO: 42234531, PhDr. Jaroslav Makatúra, predseda predstavenstva

Hodnota zmluvy:

45 000,00 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

02.10.2020

Platnosť zmluvy:

02.10.2020 - 31.12.2022

Dátum zverejnenia:

06.10.2020

Účinnosť zmluvy:

07.10.2020

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Zmluva 892/2020/DPR - dotácie (Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš) (PDF, 103,05 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 07.12.2021 HoreTlačiť