Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Zverejňovanie zmlúv (zmluvy a dodatky) od 31.3.2022

V zmysle novelizácie infozákona (211/2000 Z. z.) od 31.3.2022 Prešovský samosprávny kraj zverejňuje všetky povinne zverejňované zmluvy a dodatky v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

Zverejnené zmluvy v CRZ (crz.gov.sk) za Prešovský samosprávny kraj od 31.3.2022 

Archív - Zverejňovanie zmlúv a dodatkov do 30.3.2022

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy. Export dát je dostupný vo formátoch CSV, XML, XLS.

Zmluva: 892/2020/DPR

Číslo v CRZ*:

892/2020/DPR

Číslo zmluvy:

Názov:

Zmluva č. 892/2020/DPR o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č.78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja

Predmet:

Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. Dotácia sa poskytuje na základe Uznesenia č. 534/2020 Zastupiteľstva PSK z 24. 8. 2020 a predstavuje refundáciu podielu výdavkov vynaložených na realizáciu projektu v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 schválenej Uznesením Zastupiteľstva PSK č. 392/2020 z 13.2.2020 a Uznesením Zastupiteľstva PSK č. 467/2020 z 29.5.2020 na financovanie projektu "Projektová dokumentácia pre cyklistickú komunikáciu Vranov nad Topľou - RO Domaša“ v zmysle VZN č. 78/2019. Ďalšie špecifiká uvedené v čl. I tejto zmluvy.

Dodatok ku zmluve:

Dodatok 243/2021

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda

Zmluvná strana :

prijímateľ: Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš, Malá Domaša 106, 094 02 Malá Domaša, IČO: 42234531, PhDr. Jaroslav Makatúra, predseda predstavenstva

Hodnota zmluvy:

45 000,00 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

02.10.2020

Platnosť zmluvy:

02.10.2020 - 31.12.2022

Dátum zverejnenia:

06.10.2020

Účinnosť zmluvy:

07.10.2020

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Zmluva 892/2020/DPR - dotácie (Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš) (PDF, 103,05 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 16.05.2022 HoreTlačiť