Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: 268/2020/OD

-

Číslo v CRZ*:

268/2020/OD

Číslo zmluvy:

26-1130BJ/2020

Názov:

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

Predmet:

Nové distribučné vedenie Becherov (IBV 21RD – úprava TS, NN

Zmluvná strana :

budúci povinný z vecného bremena: Prešovský samosprávny kraj (PSK), Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda

Zmluvná strana :

budúci oprávnený z vecného bremena: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361, Ing. Radoslav Haluška - predseda predstavenstva

Zmluvná strana :

prevádzajúci: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, Ing. Marcel Horváth, riaditeľ, oprávnený podpísať zmluvu

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

12.06.2020

Platnosť zmluvy:

12.06.2020 -

Dátum zverejnenia:

25.06.2020

Účinnosť zmluvy:

16.06.2020

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (PDF, 561,89 kB)

Poznámka:

Prvé zverejnenie SÚC PSK dňa: 15.06.2020 http://www.sucpsk.sk/media/files/zmluvy/26-1130BJ_2020.pdf

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 19.03.2019 HoreTlačiť