Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: Dodatok 61/2020

Číslo v CRZ*:

Dodatok 61/2020

Číslo dodatku:

Dodatok č. 1

Názov dodatku:

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 21.10.2019

Predmet dodatku:

Zmena čísla účtu a zmena výšky odplaty v čl. III, bod 8 Mandátnej zmluvy. Ďalšie špecifiká uvedené v čl.I tohto Dodatku.

Viazanosť k zmluve:

1056/2019/OD

Zmluvná strana :

mandant: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda

Zmluvná strana :

mandatár: IDS Východ, s.r.o., Turgenevova 36, 040 01 Košice, IČO: 52 681 734, Ing. Milan Škorupa, PhD., konateľ

Zmluvná strana :

mandant: Košický samosprávny kraj, Námestie maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, Ing. Rastislav Trnka, predseda

Hodnota dodatku:

225 000,00 € s DPH

Podpísanie dodatku:

11.06.2020

Platnosť dodatku:

11.06.2020 -

Zverejnenie dodatku:

25.06.2020

Účinnosť dodatku:

26.06.2020

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 21.10.2019 (1056/2019/OD) (PDF, 103,5 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 19.03.2019 HoreTlačiť