Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: 188/2020/OM

-

Číslo v CRZ*:

188/2020/OM

Číslo zmluvy:

Názov:

Kúpna zmluva a Zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy

Predmet:

Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre plánovanú stavbu „III/3440( III/068002) Prešov – most cez Sekčov ( ul. Solivarská ). Ďalšie špecifiká sú uvedené v čl. I. tejto zmluvy.

Zmluvná strana :

kupujúci: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, PSČ 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, PaedDr. Milan Majerský, PhD,, predseda PSK

Zmluvná strana :

predávajúci: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 00 327 646, Ing. Andrea Turčanová, primátorka

Zmluvná strana :

správca: Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37936859, Ing. Marcel Horváth, riaditeľ

Hodnota zmluvy:

12,00 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

23.06.2020

Platnosť zmluvy:

23.06.2020 -

Dátum zverejnenia:

23.06.2020

Účinnosť zmluvy:

24.06.2020

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Kúpna zmluva a Zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy č. 188/2020/OM (Mesto Prešov) (PDF, 143,01 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 19.03.2019 HoreTlačiť