Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: 195/2020/OM

-

Číslo v CRZ*:

195/2020/OM

Číslo zmluvy:

Názov:

Zmluva o zriadení vecného bremena

Predmet:

Zriadenie vecného bremena v k.ú. Svit pre stavbu „Rekonštrukcia a prestavba budovy internátu“. Ďalšie špecifiká sú uvedené v čl. II.

Zmluvná strana :

povinný z vecného bremena: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda

Zmluvná strana :

oprávnený z vecného bremena: Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00 326 607, Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

19.06.2020

Platnosť zmluvy:

19.06.2020 -

Dátum zverejnenia:

22.06.2020

Účinnosť zmluvy:

23.06.2020

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 195/2020/OM (Svit) (PDF, 113,79 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 19.03.2019 HoreTlačiť