Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: Dodatok 49/2020

Číslo v CRZ*:

Dodatok 49/2020

Číslo dodatku:

Dodatok č. 2

Názov dodatku:

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 937/2019/ORR

Predmet dodatku:

Čl. I „Predmet a účel zmluvy“ bod 3 sa ruší a plne nahrádza novým znením. Ďalšie špecifiká uvedené v čl.I tohto dodatku.

Viazanosť k zmluve:

937/2019/ORR

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda

Zmluvná strana :

prijímateľ: Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov, IČO: 00322741, Mgr. Ján Šurkala PhD., starosta

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

12.06.2020

Platnosť dodatku:

12.06.2020 -

Zverejnenie dodatku:

18.06.2020

Účinnosť dodatku:

13.06.2020

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 937/2019/ORR (Obec Zborov) (PDF, 76,69 kB)

Poznámka:

Prvé zverejnenie dňa 12.06.2020 na webovej stránke Obce Zborov https://www.zborov.sk/dokumenty/Dodatok_%C4%8D._2_k_Zmluve_o_poskytnut%C3%AD_dot%C3%A1cie_%C4%8D._937_2019 _ORR_za%C4%8D.pdf

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 19.03.2019 HoreTlačiť