Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: Dodatok 55/2020

Číslo v CRZ*:

Dodatok 55/2020

Číslo dodatku:

Dodatok č. 1

Názov dodatku:

Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu 6503002046, zo dňa 28.05.2020

Predmet dodatku:

zmena zmluvne dohodnutého denného množstva (DMM). Ďalšie špecifiká sú uvedené v čl. I.

Viazanosť k zmluve:

228/2020/OM

Zmluvná strana :

odberateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, PaedDr.Milan Majerský,PhD.

Zmluvná strana :

dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256, Ing. Gabriela Oravcová, manažér predaja, Ing. Ľubomír Matta, manažér predaja

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

15.06.2020

Platnosť dodatku:

15.06.2020 -

Zverejnenie dodatku:

16.06.2020

Účinnosť dodatku:

17.06.2020

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu č. 55/2020 (drevárska) (PDF, 127,41 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 19.03.2019 HoreTlačiť