Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: 168/2020/OM

-

Číslo v CRZ*:

168/2020/OM

Číslo zmluvy:

Názov:

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

Predmet:

Zriadenie budúceho vecného bremena v k. ú. Orkucany v súvislosti so stavbou Obchodné centrum Sabinov

Zmluvná strana :

budúci povinný z vecného bremena: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, PSČ 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, Milan Majerský, PhD,, predseda PSK

Zmluvná strana :

budúci oprávnený z vecného bremena: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, Dipl. Ing. Branimir Marič, prokurista, Ing. Dušan Švalek, prokurista

Zmluvná strana :

Investor: AZOR KAPPA, s.r.o., Medená 18, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 139 982, Ladislav Zoričák, konateľ

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

12.06.2020

Platnosť zmluvy:

12.06.2020 -

Dátum zverejnenia:

15.06.2020

Účinnosť zmluvy:

16.06.2020

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 168/2020/OM (PDF, 102,24 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 19.03.2019 HoreTlačiť