Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Zmluvná strana / IČO Zmluva Podrobnosti Hodnota zmluvy Zverejnenie zmluvy
1034/2019/DVO iNCH, s.r.o.
IČO: 36 784 745
Zmluva o poskytnutí poradenských služieb č. 1034/2019/DVO (iNCH, s.r.o.) (PDF, 74,47 kB) viac o zmluve 24 000,00 € 17.10.2019
981/2019/OS Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou
IČO: 00696358
Zmluva o prevode správy majetku PSK (PDF, 119,83 kB) viac o zmluve 17.10.2019
1040/2019/ORR Európske centrum manažmentu, o. z.
IČO: 35571039
Dohoda - Kreatívne centrum Prešov (PDF, 43,33 kB) viac o zmluve 15 160,00 € 15.10.2019
982/2019/DSVPaKR Úrad pre verejné obstarávanie
IČO: 37870475
Zmluva o nájme nebytových priestorov (PDF, 58,87 kB) viac o zmluve 1,00 € 14.10.2019
1006/2019/OM Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
IČO: 31997520
Kúpna zmluva 1006/2019/OM Zriadenie predkupného práva ECAV (PDF, 54,96 kB) viac o zmluve 1,00 € 14.10.2019
992/2019/OD Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
IČO: 317 189 22
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie (PDF, 65,6 kB) viac o zmluve 138 878,00 € 11.10.2019
Dodatok 134/2019 Trojlístok, n.o.
IČO: 45738751
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 113/2019/DFaR (Trojlístok, n.o.) (PDF, 89,49 kB) viac o zmluve 39 613,14 € 11.10.2019
509/2019/OM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37 936 859
Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy č. 509/2019/OM (Žipov) (PDF, 52,31 kB) viac o zmluve 1 893,43 € 11.10.2019
1017/2019/DSVPaKR Air Technology, s.r.o.
IČO: 48 127 281
Zmluva o dielo číslo 1017/2019/DSVPaKR (PDF, 113,06 kB) viac o zmluve 42 490,55 € 10.10.2019
1036/2019/OM Ing. Antónia Lichmanová
IČO: 41 086 830
Zmluva o dielo na zhotovenie energetického certifikátu č. 1036/2019/OM (SOŠ Humenné) (PDF, 63,38 kB) viac o zmluve 4 200,00 € 10.10.2019
1038/2019/OM AZOR KAPPA, s. r. o.
IČO: 46 139 982
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1038/2019/OM (Azor Kappa) (PDF, 48,45 kB) viac o zmluve 10.10.2019
987/2019/IKT Štatistický úrad Slovenskej republiky
IČO: 00166197
Dohoda o vzájomnej spolupráci (ŠÚ SR) (PDF, 163,73 kB) viac o zmluve 10.10.2019
1016/2019/OM Ing. Antónia Lichmanová
IČO: 41086830
Zmluva o dielo na zhotovenie energetického certifikátu č. 1016/2019/OM (OA-Poprad) (PDF, 51,4 kB) viac o zmluve 4 800,00 € 09.10.2019
1033/2019/OD Rudolf Skokan- Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (PDF, 62,96 kB) viac o zmluve 08.10.2019
Dodatok 131/2019 NASES - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
IČO: 42156424
Dodatok k Dohode o integračnom zámere (NASES) (PDF, 439,66 kB) viac o zmluve 08.10.2019
113/2019 Rímskokatolícka farnosť narodenia Panny Márie, Vranov nad Topľou
IČO: 31979360
Dodatok č. 113/2019 (PDF, 34,49 kB) viac o zmluve 08.10.2019
1013/2019/OE Obchodná akadémia
IČO: 00 0162 183
Zmluva č. 01/DV/2019 o duálnom vzdelávaní (OA,PO, Ú PSK) (PDF, 185,26 kB) viac o zmluve 08.10.2019
1030/2019/OM Xylo Machinery SK s.r.o.
IČO: 31 733 085
ZMLUVA o užívaní rozvodných sietí č. 1030/2019/OM (Xylo) (PDF, 65,68 kB) viac o zmluve 510,00 € 08.10.2019
1008/2019/OD Žilinská univerzita v Žiline
IČO: 00397563
Zmluva o dielo (PDF, 181,61 kB) viac o zmluve 239 400,00 € 07.10.2019
974/2019/OE NOVÉ ČESKO, nadačný fond
IČO: 24697486
Zmluva o spolupráci (PSK, NOVÉ ČESKO, nadačný fond) (PDF, 111,27 kB) viac o zmluve 9 261,00 € 07.10.2019
1020/2019/OS Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
IČO: 00 681 156
Zmluva o poskytnutí dotácie (DSS sv. Jána z Boha) (PDF, 96,71 kB) viac o zmluve 23 000,00 € 04.10.2019
1019/2019/OS Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej repoubliky
IČO: 00 681 156
Zmluva o poskytnutí dotácie (ZSS AKTIG) (PDF, 95,04 kB) viac o zmluve 4 970,00 € 04.10.2019
1022/2019/OS Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
IČO: 00 681 156
Zmluva o poskytnutí dotácie (ZSS Jasoň) (PDF, 98,37 kB) viac o zmluve 2 475,00 € 04.10.2019
1023/2019/OS Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
IČO: 00 681 156
Zmluva o poskytnutí dotácie (DSS Giraltovce) (PDF, 97,01 kB) viac o zmluve 7 700,00 € 04.10.2019
1024/2019/OS Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
IČO: 00 681 156
Zmluva o poskytnutí dotácie (Domov pre seniorov) (PDF, 94,41 kB) viac o zmluve 1 341,00 € 04.10.2019
Nájdených 6 942 záznamov, zobrazujem 1 až 25.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 19.03.2019 HoreTlačiť