Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Zverejňovanie zmlúv (zmluvy a dodatky) od 31.3.2022

Zmluvy v CRZ Úradu vlády SR

V zmysle novelizácie infozákona (211/2000 Z. z.) od 31.3.2022 Prešovský samosprávny kraj zverejňuje všetky povinne zverejňované zmluvy a dodatky v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

Zmluvy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sú zverejnené  od 31.3.2022 v CRZ (crz.gov.sk). 

Zmluvy na webovom sídle poskytovateľa

Aktuálne PSK na svojom webovom sídle zverejňuje špecifický druh zmlúv, v zmysle zákona 596/2003 Z. z..

Tieto zmluvy nadobúdajú platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 9aa ods. 7 zákona 596/2003 Z. z. dňom jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa. Zmluvy sa zverejňujú počas celej doby ich trvania.

Zverejňovanie zmlúv a dodatkov do 30.3.2022

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňovali v module e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy. Export dát je dostupný vo formátoch CSV, XML, XLS.

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Zmluvná strana / IČO Zmluva Podrobnosti Hodnota zmluvy Dátum zverejnenia
1772/2023/OF Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie
IČO: 00179124
Zmluva č. 1772/2023/OF o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku (PDF, 271,4 kB) podrobnejšie informácie 339 070,00 € 21.12.2023
1773/2023/OF Košická arcidiecéza
IČO: 00179094
Zmluva č. 1773/2023/OF o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku (PDF, 326,37 kB) podrobnejšie informácie 153 305,00 € 21.12.2023
1774/2023/OF Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
IČO: 00179205
Zmluva č. 1774/2023/OF o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku (PDF, 392,68 kB) podrobnejšie informácie 135 070,00 € 21.12.2023
1775/2023/OF Rád sestier sv. Bazila Veľkého v SR
IČO: 00586439
Zmluva č. 1775/2023/OF o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku (PDF, 399,36 kB) podrobnejšie informácie 134 440,00 € 21.12.2023
1776/2023/OF Marián Lojan
IČO: 37005944
Zmluva č. 1776/2023/OF o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku (PDF, 326,44 kB) podrobnejšie informácie 19 320,00 € 21.12.2023
1777/2023/OF František Krankota- Zmluva č. 1777/2023/OF o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku (PDF, 368,39 kB) podrobnejšie informácie 356 888,00 € 21.12.2023
1778/2023/OF Domov mládeže Alexandra Duchnoviča, s.r.o.
IČO: 36508110
Zmluva č. 1778/2023/OF o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku (PDF, 388,92 kB) podrobnejšie informácie 1 168 525,00 € 21.12.2023
1779/2023/OF Life Academy, s.r.o.
IČO: 44405847
Zmluva č. 1779/2023/OF o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku (PDF, 329,96 kB) podrobnejšie informácie 8 880,00 € 21.12.2023
1780/2023/OF COOP PRODUKT SLOVENSKO
IČO: 00168637
Zmluva č. 1780/2023/OF o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku (PDF, 387 kB) podrobnejšie informácie 11 698,00 € 21.12.2023
1781/2023/OF MLADOSŤ, n.o.
IČO: 45732108
Zmluva č. 1781/2023/OF o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku (PDF, 410,71 kB) podrobnejšie informácie 262 957,00 € 21.12.2023
1782/2023/OF K.B.REAL, s.r.o.
IČO: 36454079
Zmluva č. 1782/2023/OF o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku (PDF, 389,01 kB) podrobnejšie informácie 219 797,00 € 21.12.2023
1786/2023/OF Laura, združenie mladých – stredisko Humenné
IČO: 37787861
Zmluva č. 1786/2023/OF o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku (PDF, 384,14 kB) podrobnejšie informácie 6 000,00 € 21.12.2023
1785/2023/OF Marta Breisky – únia anglicky hovoriacich, inštitút cudzích jazykov – súkromná jazyková škola
IČO: 30278333
Zmluva č. 1785/2023/OF o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku (PDF, 315,55 kB) podrobnejšie informácie 48 240,00 € 21.12.2023
1787/2023/OF PaedDr. Viera Imrichová- Zmluva č. 1787/2023/OF o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku (PDF, 329,24 kB) podrobnejšie informácie 61 535,00 € 21.12.2023
1789/2023/OF Mgr. Eva Turáková- Zmluva č. 1789/2023/OF o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku (PDF, 386,2 kB) podrobnejšie informácie 17 147,00 € 21.12.2023
1790/2023/OF Mgr. Tomáš Balogh
IČO: 50916173
Zmluva č. 1790/2023/OF o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku (PDF, 385,73 kB) podrobnejšie informácie 90 660,00 € 21.12.2023
1791/2023/OF Júlia Smolková
IČO: 41547730
Zmluva č. 1791/2023/OF o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku (PDF, 384,48 kB) podrobnejšie informácie 7 920,00 € 21.12.2023
1792/2023/OF Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom v Prešove
IČO: 31997520
Zmluva č. 1792/2023/OF o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku (PDF, 384,64 kB) podrobnejšie informácie 36 164,00 € 21.12.2023
1793/2023/OF PRAKTIK PJ, s.r.o.
IČO: 31727174
Zmluva č. 1793/2023/OF o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku (PDF, 369,75 kB) podrobnejšie informácie 370 152,00 € 21.12.2023
1794/2023/OF Európske vzdelávacie strediská pre povolanie a spoločnosť
IČO: 37896695
Zmluva č. 1794/2023/OF o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku (PDF, 295,47 kB) podrobnejšie informácie 2 724,00 € 21.12.2023
1795/2023/OF Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
IČO: 47342242
Zmluva č. 1795/2023/OF o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku (PDF, 385,92 kB) podrobnejšie informácie 27 897,00 € 21.12.2023
1796/2023/OF Európska vzdelávacia agentúra ELBA, n.o.
IČO: 45731047
Zmluva č. 1796/2023/OF o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku (PDF, 296,34 kB) podrobnejšie informácie 16 234,00 € 21.12.2023
1797/2023/OF Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia
IČO: 00586421
Zmluva č. 1797/2023/OF o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku (PDF, 316,61 kB) podrobnejšie informácie 1 800,00 € 21.12.2023
1798/2023/OF MAGISTER – Prešov, spol. s r.o.
IČO: 44325100
Zmluva č. 1798/2023/OF o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku (PDF, 383,28 kB) podrobnejšie informácie 313 387,00 € 21.12.2023
1799/2023/OF BambiCentrum, n.o.
IČO: 52791521
Zmluva č. 1799/2023/OF o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku (PDF, 296,88 kB) podrobnejšie informácie 4 805,00 € 21.12.2023
Nájdených 10 713 záznamov, zobrazujem 1 až 25.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 27.12.2023 HoreTlačiť