Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výberové konanie - majster odborného výcviku, SOŠ v Bijacovciach

Riaditeľ Strednej odbornej školy, 053 06 Bijacovce 1

prijme do pracovného pomeru

majstra odborného výcviku 

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú od 1.9.2012, vyučovacia povinnosť 24-35 hodín týždenne 

Požadovaná kvalifikácia (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):

  • stredoškolské prípadne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
  • výučný list v odbore krajčírka,
  • doplnkové pedagogické štúdium

Ďalšie požiadavky:

 • znalosť práce s PC, 
 • komunikatívnosť,
 • skúsenosti s výrobou konfekcie,
 • práca so žiakmi z marginalizovaných skupín. 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kotaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle § 7 ods. (1) a (2) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti:

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením "výberové konanie" posielajte na adresu školy  v termíne do 03.09.2012.

Adresa školy:

Stredná odborná škola 
053 06 Bijacovce 1

Kontakt:

Publikované: 09.07.2012 / Aktualizované: 24.01.2013 HoreTlačiť