Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív

V tomto archíve nájdete všetky uverejnené výberové konania podľa rokov alebo v kompletnom zozname, ktoré už nie sú aktuálne, ale boli zverejnené. Zverejňujú sa z archívnych dôvodov.

Vyhodnotenia výberového konania (zápisnice) sú zverejnené pri všetkých VK od novembra 2015, a v období od januára do novembra 2015 sú zverejnené len pri niektorých VK (z technických dôvodov). Zápisnice obsahujú charakteristiku obsadzovaného miesta, dátum zverejnenia informácie o voľnom pracovnom mieste, počet a mená uchádzačov, mená, priezviská a titul členstva členov v komisii, sumárne hodnotenie komisie a poradie uchádzačov po hodnotení.

Všetky uverejnené výberové konania za roky 2017 (ostatné nájdete v archíve za daný rok):

Výberové konanie - vedúci odboru správy majetku Úradu PSK

05.04.2018 Výberové konanie na funkciu vedúceho odboru správy majetku Úradu PSK (uzávierka žiadostí 20. apríla 2018)

Výberové konanie - vedúci odboru kultúry Úradu PSK

03.04.2018 Výberové konanie na pozíciu vedúceho odboru kultúry Úradu PSK (uzávierka žiadostí 20. 4. 2018)

Výberové konanie - riaditeľ MMUAW v Medzilaborciach

14.03.2018 Výberové konanie na pozíciu riaditeľa MMUAW v Medzilaborciach (uzávierka 16. apríla 2018).

Výberové konanie - vedúci odboru financií Úradu PSK

13.03.2018 Výberové konanie na pozíciu - vedúci odboru financií Úradu PSK (uzávierka žiadostí 9.4.218)

Výberové konanie - vedúci odboru sociálneho Úradu PSK

13.03.2018 Výberové konanie na pozíciu vedúceho odboru sociálneho Úradu PSK (uzávierka žiadostí 9. 4. 2018)

Výberové konanie na funkciu vedúceho odboru školstva Úradu PSK

05.01.2018 Výberové konanie na funkciu vedúceho odboru školstva Úradu PSK (uzávierka: 31. január 2018)

Výberové konanie - riaditeľ SÚC PSK

12.06.2017 Výberové konania na obsadenie funkcie riaditeľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (uzávierka podávania prihlášok - 27.6.2017)

Výberové konanie - riaditelia stredných škôl

03.04.2017 Výberové konania na obsadenie funkcií riaditeľov - SŠ J. Henischa v Bardejove, SPŠ T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešove, PASA v Prešove, SOŠE v Poprade – Matejovciach, OA v Poprade, SOŠ v Lipanoch (uzávierka 28. apríla 2017).

Výberové konanie - riaditeľ Domova sociálnych služieb Jabloň

13.03.2017 Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Domova sociálnych služieb v Jabloni, Jabloň 78, 067 13 (uzávierka: 24. marec 2017 o 14.00 hod.)

Výberové konanie - riaditeľ Centra sociálnych služieb Dúbrava

13.03.2017 Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra sociálnych služieb Dúbrava, Dúbrava č. 41, 067 73 (uzávierka: 24. marec 2017 o 14.00 hod.)

 

 

 

 

Publikované: 28.12.2008 / Aktualizované: 01.02.2018 HoreTlačiť