Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív

V tomto archíve nájdete všetky uverejnené výberové konania podľa rokov alebo v kompletnom zozname, ktoré už nie sú aktuálne, ale boli zverejnené. Zverejňujú sa z archívnych dôvodov.

Vyhodnotenia výberového konania (zápisnice) sú zverejnené pri všetkých VK od novembra 2015, a v období od januára do novembra 2015 sú zverejnené len pri niektorých VK (z technických dôvodov). Zápisnice obsahujú charakteristiku obsadzovaného miesta, dátum zverejnenia informácie o voľnom pracovnom mieste, počet a mená uchádzačov, mená, priezviská a titul členstva členov v komisii, sumárne hodnotenie komisie a poradie uchádzačov po hodnotení.

Všetky uverejnené výberové konania za roky 2017 (ostatné nájdete v archíve za daný rok):

Výberové konanie - riaditeľ SÚC PSK

12.06.2017 Výberové konania na obsadenie funkcie riaditeľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (uzávierka podávania prihlášok - 27.6.2017)

Výberové konanie - riaditelia stredných škôl

03.04.2017 Výberové konania na obsadenie funkcií riaditeľov - SŠ J. Henischa v Bardejove, SPŠ T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešove, PASA v Prešove, SOŠE v Poprade – Matejovciach, OA v Poprade, SOŠ v Lipanoch (uzávierka 28. apríla 2017).

Výberové konanie - riaditeľ Domova sociálnych služieb Jabloň

13.03.2017 Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Domova sociálnych služieb v Jabloni, Jabloň 78, 067 13 (uzávierka: 24. marec 2017 o 14.00 hod.)

Výberové konanie - riaditeľ Centra sociálnych služieb Dúbrava

13.03.2017 Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra sociálnych služieb Dúbrava, Dúbrava č. 41, 067 73 (uzávierka: 24. marec 2017 o 14.00 hod.)

 

 

 

 

Publikované: 28.12.2008 / Aktualizované: 30.10.2017 HoreTlačiť