Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výberové konania

Na tejto stránke sú uverejňované aktuálne výberové konania - vyhlásenia výberového konania.  Od novembra 2015 PSK zverejňuje aj vyhodnotenia výberového konania - zápisnice

Vyhodnotenia výberového konania (zápisnice) sú zverejnené pri všetkých VK od novembra 2015, a v období od januára do novembra 2015 sú zverejnené len pri niektorých VK (z technických dôvodov). Zápisnice obsahujú charakteristiku obsadzovaného miesta, dátum zverejnenia informácie o voľnom pracovnom mieste, počet a mená uchádzačov, mená, priezviská a titul členstva členov v komisii, sumárne hodnotenie komisie a poradie uchádzačov po hodnotení.

Na stiahnutie

 

 

Aktuálne výberové konania

Na tomto mieste sa zobrazujú aktuálne výberové konania. Ak je toto miesto prázdne, nie je zverejnená žiadna ponuka. 

Archív

Staršie  uverejnené ponuky nájdete v archíve.

 

 

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 18.02.2019 HoreTlačiť