Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Všeobecný účtovník/ka, SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Svidník

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľ Strednej odbornej školy polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, 089 01  Svidník, prijme do pracovného pomeru 

všeobecného účtovníka/ku.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú - od 01.01.2024 – 31.12.2024 (nástup podľa dohody),
 • plný prac. úväzok ( s možnosťou predĺženia)

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 • úplne stredné odborné vzdelanie – absolvent obchodnej akadémie, alebo
 • iné stredné odborné vzdelanie s ekonomickým zameraním, alebo
 • VŠ so zameraním na účtovníctvo

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • znalosť práce s PC /Excel, Word,.../ na úrovni pokročilý,
 • komplexné zabezpečovanie účtovníckych agiend,
 • znalosť softwaru iSpin a MAGMA vítaná,
 • schopnosť pracovať samostatne, precízne, spoľahlivo,
 • komunikatívnosť, flexibilita,
 • spracovávanie štatistík podľa požiadaviek a potrieb inštitúcie,
 • komunikácia s úradmi, poisťovňami,
 • prax v účtovníctve vítaná.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom na adresu školy v termíne do 30.11.2023 (platí dátum fyzickej prítomnosti žiadosti na škole).

Vybraní uchádzači budú pozvaní na výberové konanie v priestoroch SOŠ polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník.

Adresa školy

SOŠ polytechnická a služieb
arm. gen. L. Svobodu
Bardejovská 715/18
089 01 Svidník

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 54 78 82 170
 • e-mail: agls@sossvidnik.edu.sk
Publikované: 20.11.2023 / Aktualizované: 20.11.2023 HoreTlačiť