Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Učiteľ/ka odborných strojárskych predmetov, SOŠ technická, Poprad

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 483/12, 05801 Poprad, prijme do pracovného pomeru 

učiteľa/ku odborných strojárskych predmetov​.

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer na dobu určitú - do 31.8.2024 s možnosťou predĺženia,
 • plný pracovný úväzok - 37,5 hod. týždenne

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického smeru - strojárstvo,
 • DPŠ a prax nie sú podmienkou

Ďalšie požiadavky

 • znalosť práce s PC - MS Office, AutoCAD, príp. Surfcam,
 • zodpovednosť,
 • komunikatívnosť.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte alebo osobne doručte na adresu školy v termíne do 14. septembra 2023.

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie.

Adresa školy

Stredná odborná škola technická
Kukučínova 483/12
058 01 Poprad

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 915 573 083
 • e-mail: zastupca@sostpoprad.sk
Publikované: 11.09.2023 / Aktualizované: 11.09.2023 HoreTlačiť