Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Sestra v ZSS-Vedúca ošetrovateľského oddelenia - CSS Vita vitalis, Prešov

Voľné pracovné miesto - informácia 

Riaditeľka Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 4778/5, 080 01 Prešov, prijme do pracovného pomeru

Sestru v ZSS – vedúcu ošetrovateľského oddelenia

Pracovné podmienky

 • Pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
 • Nástup podľa dohody so skúšobnou dobou na 3 mesiace
 • Plný pracovný úväzok
 • Jednozmenný pracovný režim

Požadovaná kvalifikácia

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo

Iné kritéria a požiadavky

 • Znalosť práce s PC (Excel, Word...)
 • Znalosť zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. (zákon o sociálnych službách)
 • Znalosť zákona NR SR č. 576/2004 Z. z. (zákon o zdravotnej starostlivosti)
 • Flexibilita, zodpovednosť
 • Komunikatívnosť

Zoznam požadovaných dokladov

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a e-mailovým kontaktom
 • Profesijný životopis
 • Doklady o vzdelaní prípadne praxi
 • Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. ( zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

 • Platová trieda: 7
 • Hrubá mzda od 973,00 eur do 1 167,50 eur podľa započítanej praxe + zvýšenie tarifného platu o 10 % + osobné ohodnotenie + príplatok za riadenie

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne alebo poštou do 15.10.2023 do 12:00 hod.

Adresa podania

Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
Volgogradská 4778/5
080 01 Prešov 

Výberové konanie

O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní. Riaditeľka Centra sociálnych služieb Vita vitalis si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

Publikované: 12.09.2023 / Aktualizované: 13.09.2023 HoreTlačiť