Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Opatrovateľ/-ka - CSS Zátišie, Snina

Voľné pracovné miesto - informácia 

Riaditeľka Centra sociálnych služieb Zátišie, Ul. Čsl. Armády 1594/5, 069 01 Snina, prijme do pracovného pomeru

Opatrovateľa/-ku

Pracovné podmienky

 • Pracovný pomer na dobu určitú
 • Plný alebo polovičný pracovný úväzok

Požadovaná kvalifikácia

V zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. (zákon o sociálnych službách)

 • Stredoškolské odborné vzdelanie
 • Akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín

Iné kritéria a požiadavky

 • Pozitívny vzťah k zdravotne postihnutým ľuďom
 • Empatia
 • Flexibilita
 • Komunikatívnosť

Zoznam požadovaných dokladov

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a e-mailovým kontaktom
 • Profesijný životopis
 • Doklady o vzdelaní prípadne praxi
 • Potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatého uchádzača
 • Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. ( zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • Platová trieda: 2
 • Tarifný plat od 709,00 eur do 851,00 eur podľa započítanej praxe – odpracovaných rokov + osobné ohodnotenie

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom do 13.10.2023 do 15:00 hod.

Adresa podania

Centrum sociálnych služieb Zátišie
Ul. Čsl. Armády 1594/5
069 01 Snina 

Výberové konanie

O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní telefonicky resp. písomne. Riaditeľka Centra sociálnych služieb Zátišie si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

Publikované: 07.09.2023 / Aktualizované: 07.09.2023 HoreTlačiť