Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Hlavný zamestnanec tech. prípravy stavieb SÚC PSK

Voľné pracovné miesto - informácia 

Správa  a  údržba  ciest  Prešovského  samosprávneho  kraja prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu:

Hlavný zamestnanec technickej prípravy stavieb

Popis funkcie (pracovná náplň)

 • koordinovať, posudzovať a pripomienkovať prípravnú, projektovú a územno-plánovaciu dokumentáciu pre dopravné a pozemné stavby,
 • pripravovať súťažné podklady pre verejné obstarávanie investičných zámerov súvisiacich s projektovou a realizačnou prípravou stavieb,
 • zabezpečovať vypracovanie všetkých druhov dokumentácií pozemných stavieb v súlade s vnútornými normami organizácie,
 • zabezpečovať všetky podklady potrebné pre vydanie územných rozhodnutí o umiestnení stavby a stavebných povolení, vrátane zosúladenia stanovísk a požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií, ktoré sa týkajú prípravy realizácie dopravných a pozemných stavieb,

Požiadavky na uchádzača a iné kritéria

 • znalosť práce so stavebnou projektovou dokumentáciou podmienkou,
 • základné znalosti ovládania softwaru CENKROS, AutoCAD,
 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook, internet),
 • základná znalosť stavebnej legislatívy,
 • organizačné schopnosti, samostatnosť a komunikatívnosť,
 • bezúhonnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, dôslednosť.

Kvalifikačné a ďalšie predpoklady 

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so stavebným zameraním,
 • pozícia vhodná aj pre absolventa,
 • prax v projekcii alebo v realizácii investičných projektov je výhodou,
 • vodičský preukaz sk.B.

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť s kontaktnými údajmi uchádzača,
 • profesijný životopis a motivačný list, 
 • čestné vyhlásenie o  praxi,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osob. údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o  bezúhonnosti.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • Nást. plat:  od 1150,00  €/ mesiac a viac na základe zručností a skúseností

Druh pracovného pomeru

Počiatočný nástup na pracovnú pozíciu na zastupovanie počas MD a RD.

Spôsob (forma) výberu

Ústna forma, výberový pohovor pred stanovenou komisiou.

Termín a miesto podania žiadosti

Termín a miesto konania výberu  bude oznámený uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady na obsadzované pracovné miesto, písomne.

 • Termín doručenia do:  31.03.2023

Adresa doručenia

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

Jesenná 14

080 01 Prešov

Kontakt

Kontaktná osoba (ďalšie informácie):

 • Mgr. Ivana Olejárová, odd. person.- mzdové
 • Tel.: +421 918477144
 • e-mail: personalne@sucpsk.sk
 • olejarova.ivana@sucpsk.sk

 

Publikované: 14.03.2023 / Aktualizované: 08.08.2023 HoreTlačiť