Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

​Vedúci dopravy a dielne SÚC PSK Humenné

Voľné pracovné miesto

Správa  a  údržba  ciest  Prešovského  samosprávneho  kraja, oblasť  Humenné prijme  na zastupovanie, počas výkonu verejnej funkcie, zamestnanca na pracovnú pozíciu:

​Vedúci (majster) dopravy a dielne

Popis funkcie (pracovná náplň)

 • zabezpečovať správu majetku v oblasti stojov a zariadení na oblasti Humenné
 • zabezpečovať požiadavky na opravu  strojov a strojných zariadení, riadiť prípravu vozidiel na prehliadky technického stavu vozidiel a emisnú kontrolu na základe spracovaného harmonogramu
 • organizovať opravárenskú činnosť na oblasti. Koordinovať práce zamestnancov vykonávajúcich odborné pracovné činnosti v opravárenskej dielni
 • určovať technológiu opráv, prideľovať prácu podriadeným zamestnancom a zabezpečovať   údržbu strojov a zariadení v priestoroch opravárenskej dielne
 • dohliadať  na spôsob nakladania s odpadmi  a sledovať spotrebu pohonných hmôt na riadenom pracovisku.

Požiadavky na uchádzača a iné kritéria

 • skúsenosti s riadením zamestnancov,
 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook, internet),
 • organizačné schopnosti, komunikatívnosť,
 • časová flexibilita a samostatnosť.

Kvalifikačné  predpoklady 

 •  SŠ, VŠ vzdelanie  technického zamerania,
 •  vodičský preukaz sk. B,
 •  min. 3-ročná odborná prax a prax v riadení výhodou,
 •  časová flexibilita a bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť s kontaktnými údajmi uchádzača,
 • profesijný životopis a motivačný list, 
 • čestné vyhlásenie o praxi,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osob. údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o  bezúhonnosti.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • Plat. trieda č. 4. 
 • Nást. plat:  1300,00  €

Spôsob a termín výberu

 • ústna forma: výberový pohovor pred stanovenou komisiou  

Termín a miesto konania výberu  bude oznámený uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady na obsadzované pracovné miesto, písomne.

 • Termín doručenia do:  05.12.2022

Adresa doručenia

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

Jesenná 14

080 01 Prešov

Kontakt

Kontaktná osoba (ďalšie informácie):

 • Odd. person.- mzdové: Mgr. Gabriela  Starigazda Nemčíková
 • Tel.:+421 918940527
 • mail: personalne@sucpsk.sk;
 • nemcikova.gabriela @sucpsk.sk

 

 

Publikované: 23.11.2022 / Aktualizované: 23.11.2022 HoreTlačiť