Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Účtovník/čka, SOŠ elektrotechnická, Stropkov

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľ SOŠ elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov, prijme do pracovného pomeru 

účtovníka/čku​.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú
 • úväzok - 30,7 hod./tt.

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

 • úplné stredné odborné vzdelanie - ekonomického zamerania prax v odbore

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • komunikatívnosť,
 • flexibilita,
 • dôslednosť,
 • zodpovednosť,
 • znalosť práce na PC,
 • sebadisciplína,
 • trpezlivosť,
 • samostatnosť

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi doručte osobne, poštou, alebo e-mailom na adresu školy najneskôr do 30. marca 2023.

Adresa školy

SOŠ elektrotechnická
Hviezdoslavova 44
091 12 Stropkov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 905 261 309, +421 54 742 24 74
 • e-mail: sekretariat@soselektro-sp.vucpo.sk
Publikované: 16.03.2023 / Aktualizované: 16.03.2023 HoreTlačiť