Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

R – údržba a ochrana objektov - Vihorlatské múzeum v Humennom

Voľné pracovné miesto - informácia 

Riaditeľ Vihorlatského múzea v Humennom, Námestie slobody 1, 066 01 Humenné, prijme do pracovného pomeru 

R – údržba a ochrana objektov

Pracovné podmienky

 • Pracovný pomer na dobu určitú
 • Pracovný čas – stabilný
 • Práca na zmeny – nie
 • Nástup – 23.5.2022
 • Plný pracovný úväzok, 37,5 h/týždenne

Požadovaná kvalifikácia

 • ukončené stredné odborné vzdelanie technického zamerania

Iné kritéria a požiadavky

 • zodpovednosť,
 • flexibilita,
 • manuálna zručnosť, remeselná zručnosť (práca s drevom a kovom),
 • samostatnosť,
 • spoľahlivosť,
 • komunikatívnosť. 

Náplň práce

 • Dozor v objektoch alebo zariadeniach, zabezpečovanie ochrany proti krádežiam alebo živelným pohromám.
 • Bežné upratovanie vrátane vynášania odpadkov, dezinfekcie sociálnych zariadení, čistenie okien a čistenie objektov v expozícií ľudovej architektúry a bývania.
 • Domovnícka práca vrátane údržby objektu.
 • Udržiavanie čistoty v areáli, starostlivosť o pridelené trávnaté porasty a predzáhradky v skanzene – vykonávanie záhradníckych prác (kosenie, okopávanie, orezávanie stromov a pod.).
 • Schopnosť spolupráce so súkromnou bezpečnostnou službou.
 • Lektorovanie v areáli expozícií ľudovej architektúry a bývania.

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť s kontaktnými údajmi uchádzača,
 • profesijný životopis,
 • čestné vyhlásenie o praxi,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osôb. údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi posielajte na adresu múzea alebo e-mailom do 18. 05. 2022.

Adresa podania

Vihorlatské múzeum v Humennom
Námestie slobody 1
066 01 Humenné

Výberové konanie

Termín a miesto konania výberu bude oznámený uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady na obsadzované pracovné miesto, e-mailom alebo telefonicky.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • e-mail: pam@muzeumhumenne.sk
 • tel.: 057 / 775 22 40 
Publikované: 09.05.2022 / Aktualizované: 09.05.2022 HoreTlačiť