Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Opatrovateľ/-ka - DSS Stropkov

Voľné pracovné miesto - informácia

Riaditeľka Domova sociálnych služieb v Stropkove, Hlavná 80/50, 091 01 Stropkov prijme do pracovného pomeru

Opatrovateľa/-ku

Pracovné podmienky

 • Pracovný pomer na dobu určitú počas dlhodobej PN zamestnanca s nástupom 16.08.2021
 • Plný pracovný úväzok: 35 hod/týždenne; 7,5 hod alebo 11,5 hod zmeny podľa rozpisu; nočná práca, práca v sobotu, nedeľu, sviatky

Požadovaná kvalifikácia

Niektoré z uvedených:

 • Absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín
 • Nižšie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti
 • Stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti
 • Úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti
 • Vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Iné kritéria a požiadavky

 • Práca s PC (IS CYGNUS)
 • Bezúhonnosť
 • Samostatnosť
 • Zodpovednosť
 • Kultivovaný prejav
 • Schopnosť vyjadrovania sa
 • Diskrétnosť
 • Časová flexibilita
 • Lojalita
 • Ochota pomáhať
 • Trpezlivosť
 • Spoľahlivosť
 • Asertivita
 • Kreativita
 • Osobnostné predpoklady na prácu s klientmi s mentálnym postihnutím

Zoznam požadovaných dokladov

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a e-mailovým kontaktom
 • Profesijný životopis
 • Kópia dokladu o požadovanom vzdelaní
 • Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Čestné vyhlásenie o právnej spôsobilosti a bezúhonnosti

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • Platová trieda: 15.02.03
 • Tarifný plat od 623,00 eur do 701,00 eur podľa započítaných rokov praxe + príplatky za zmennosť, nočnú prácu, soboty, nedele a sviatky, kompenzácia za sťažený výkon práce

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom do 30.07.2021 do 15:00 hod.

Adresa podania

Domov sociálnych služieb v Stropkove
Hlavná 80/50
091 01 Stropkov

Výberové konanie

O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní. Riaditeľka DSS si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. V prípade veľkého záujmu uchádzačov na dané pracovné miesto o pozvaní na prijímací pohovor bude rozhodovať poradie doručenia žiadosti.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

Publikované: 20.07.2021 / Aktualizované: 20.07.2021 HoreTlačiť