Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Asistent/ka riaditeľa SÚC PSK

Voľné pracovné miesto

Asistent/ka riaditeľa Správa a údržba ciest PSK

 

Riaditeľ Správy  a  údržby  ciest  Prešovského  samosprávneho kraja prijme zamestnanca/zamestnankyňu na pracovnú pozíciu

 

 • Asistent/ka riaditeľa

 

Popis funkcie (pracovná náplň)

 • komplexné zabezpečenie agendy štatutárneho orgánu - riaditeľa organizácie
 • zabezpečenie plynulého chodu kancelárie
 • prijímanie a uvádzanie návštev, zabezpečenie občerstvenia
 • príprava materiálov na rokovania, pracovné stretnutia, vyhotovenie zápisov z porád vedenia spoločnosti a stretnutí
 • organizovanie,  príprava jednaní a stretnutí riaditeľa, materiálne a technické zabezpečenie stretnutí a porád
 • zabezpečovanie obehu písomností, vybavovanie telefonátov, poštovej a emailovej korešpondencie, príprava prezentácií (aj v anglickom jazyku) a reportov
 • zabezpečovanie (zahraničných) pracovných ciest vedenia organizácie
 • vypracovávanie návrhov listov a ostatnej korenšpondencie, spracovávanie stanovísk, materiálov a inej dokumentácie riaditeľa
 • zabezpečovanie správy registratúry a činnosti registratúrneho strediska

Požiadavky na uchádzača a iné kritéria

 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook, internet) na pokročilej úrovni, práca s kancelárskymi softwarovými aplikáciami,
 • organizačné schopnosti, samostatnosť a komunikatívnosť,
 • časová flexibilita a bezúhonnosť.

Kvalifikačné  a ďalšie predpoklady  

 • min. SŠ vzdelanie s maturitou,
 • skúsenosť na podobnej pracovnej pozícii, min. 3 - ročná prax,
 • vodičský preukaz sk. B,
 • vynikajúca znalosť slovenského jazyka a gramatiky ,
 • znalosť anglického jazyka min. na úrovni A2 – mierne pokročilý.

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť s kontaktnými údajmi uchádzača,
 • profesijný životopis a motivačný list, 
 • čestné vyhlásenie o  praxi,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osob. údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o  bezúhonnosti.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Plat. trieda: č. 4.   

 

Spôsob (forma) výberu

Ústna forma:

 • výberový pohovor pred stanovenou komisiou

Termín a miesto podania žiadosti

 • Termín doručenia do:  10.03.2021
 • Adresa doručenia: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja,
 • Jesenná 14, 080 05 Prešov, mail: sucpsk@sucpsk.sk

Kontakt

Kontaktná osoba (ďalšie informácie):

 • Odd. person.- mzdové, BOZP a PO: Ing. Darina Rojová
 • Tel.:+421 918 862 133 mail: personalne@sucpsk.sk; rojova.darina@sucpsk.sk

Termín výberu

Uchádzačom, ktorí spĺňajú požiadavky organizácie  na obsadenie pracovného miesta bude termín a miesto konania výberu oznámený písomne.

Publikované: 17.02.2021 / Aktualizované: 18.02.2021 HoreTlačiť