Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Majster/ka odborného výcviku pre odbor predavač, SOŠ, Kežmarok

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľ Strednej odbornej školy, Garbiarska 1, 06001  Kežmarok, prijme do pracovného pomeru 

majstra/ku odborného výcviku pre odbor predavač.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú od 01. 09. 2022 do 31. 08. 2023,
 • polovičný pracovný úväzok.

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 • úplné stredné odborné vzdelanie a vyučenie v odbore

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • komunikatívnosť,
 • samostatnosť,
 • sebadisciplína a sebamotivácia,
 • zodpovednosť,
 • flexibilita.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou, alebo e-mailom do 28. 07. 2022 do 12:00 hod..

Adresa školy

Stredná odborná škola
Garbiarska 1
06001  Kežmarok

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 52 452 33 53
 • e-mail: sekretariat@sosgarbiarska.sk
Publikované: 06.07.2022 / Aktualizované: 08.07.2022 HoreTlačiť