Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kuchár/-ka - DSS Ľubica

Voľné pracovné miesto - informácia

Riaditeľka Centra sociálnych služieb v Kežmarku, Pod lesom 6, 060 01 Kežmarok prijme do pracovného pomeru

Kuchára/-ku do Domova sociálnych služieb v Ľubici

Pracovné podmienky

 • Pracovný pomer na dobu určitú jeden rok
 • Možnosť uzatvorenia pracovnej zmluvy na dobu neurčitú
 • Práca na zmeny – dvojzmenná prevádzka podľa rozpisu služieb (36,25 hodín týždenne)

Požadovaná kvalifikácia

 • Stredné odborné vzdelanie v odbore

Iné kritéria a požiadavky

 • Dôslednosť
 • Flexibilita
 • Samostatnosť
 • Komunikatívnosť

Zoznam požadovaných dokladov

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a e-mailovým kontaktom
 • Profesijný životopis
 • Doklady o vzdelaní prípadne praxi
 • Potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatého uchádzača
 • Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • Platová trieda: 2
 • Hrubá mzda od 623,00 eur do 701,00 eur podľa započítanej praxe – odpracovaných rokov + osobné hodnotenie + príplatky za soboty, nedele, sviatky

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom do 27.12.2021 do 15:00 hod.

Adresa podania

Centrum sociálnych služieb
Pod lesom 6
060 01 Kežmarok

Výberové konanie

O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní písomne alebo telefonicky pred začatím pracovného pohovoru. Riaditeľka CSS Kežmarok si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

Publikované: 23.11.2021 / Aktualizované: 23.11.2021 HoreTlačiť