Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Údržbár - kurič, Stredná priemyselná škola strojnícka, Prešov

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľka Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, 080 04 Prešov, prijme do pracovného pomeru 

údržbára - kuriča

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú - od 01.09.2021 do 31.8.2022 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú,
 • plný pracovný úväzok - (37,5 hod./týždenne) s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú.

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 • stredné vzdelanie

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • manuálne zručnosti,
 • flexibilita,
 • spoľahlivosť,
 • zodpovednosť,
 • komunikatívnosť,
 • výhodou je doklad o absolvovaní odbornej spôsobilosti kuriča v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 • výhodou je doklad o absolvovaní odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §21 v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi doručiť osobne, poštou alebo emailom na adresu školy najneskôr do 14.06.2021.

O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom.

Riaditeľka školy si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Adresa školy

Stredná priemyselná škola strojnícka
Duklianska 1
080 04 Prešov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 51 771 21 96
 • e-mail: sekretariat@spspo.sk
Publikované: 07.06.2021 / Aktualizované: 10.06.2021 HoreTlačiť