Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Odborný zamestnanec ekonomiky stavieb SÚC PSK

Voľné pracovné miesto - informácia

Odborný  zamestnanec ekonomiky  stavieb

Riaditeľ Správy  a  údržby  ciest  Prešovského  samosprávneho  kraja Prešov prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu:

Popis funkcie (pracovná náplň)

 • kontrolovať a zodpovedať za technickú prípravu a realizáciu podkladov pre opravy,  rekonštrukcie a výstavbu investičných akcií z hľadiska cenotvorby,
 • vyhodnocovať, kontrolovať, posudzovať a pripomienkovať prípravnú a realizačnú projektovú dokumentáciu pripravovaných a realizovaných investičných akcií po ekonomickej stránke
 • dohľadať a zabezpečovať dodržiavanie technických postupov podľa schválenej dokumentácie      počas realizácie  stavby, kontrolovať, preberať a evidovať vykonané práce, udeľovať súhlas  na  úhrady faktúr zhotoviteľovi,
 • vypracovávať finančné plány investičného úseku a súčasne sledovať a kontrolovať finančné plnenie zhotoviteľov na stavbách,
 • spracovávať harmonogrami stavieb a zabezpečovať kontrolu efektivity stavby,
 • spolupracovať pri príprave súťažných podkladov pre verejné obstaranie investičných zámerov a súvisiacich činností,
 • posudzovať a pripomienkovať prípravnú a realizačnú projektovú dokumentáciu pripravovaných aj realizovaných investičných akcií po ekonomickej stránke.

Požiadavky na uchádzača

 •   ovládanie práce s PC ( Word, Excel, Outlook, internet),
 •   ovládanie rozpočtov. Programu CENKOS výhodou
 •   znalosť stavebnej legislatívy,
 •   časová flexibilita komunikatívnosť, samostatnosť a bezúhonnosť.

Kvalifikačné  a ďalšie predpoklady

 • VŠ, vzdelanie technického smeru (odbor  stavebný),
 • odborná spôsobilosť   stavbyvedúci , stavebný dozor výhodou,
 •  min. 3 rokov  prax v odbore,
 •  vodičský preukaz sk.B.

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť s kontaktnými údajmi uchádzača,
 • profesijný životopis a motivačný list, 
 •  čestné vyhlásenie o praxi,
 •  doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 •  súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osob. údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 •  čestné vyhlásenie o  bezúhonnosti.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo   verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Plat. trieda č.5.  Plat. stupeň: podľa doloženej odbornej praxe.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi doručiť osobne, poštou alebo e-mailom na adresu do 16. 07. 2020.

Adresa podania

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

Jesenná 14, 080 01 Prešov

mail: sucpsk@sucpsk.sk

Výberové konanie

Termín a miesto konania výberu  bude oznámený uchádzačom, ktorí splnia požadované   predpoklady na obsadzované pracovné miesto, písomne.

Kontakt

Kontaktná osoba (ďalšie informácie):

 • Odd. person.- mzdové/BOZP,PO- Ing. Darina Rojová
 • Tel.:+421 918862133 mail: personalne@sucpsk.sk; rojova.darina @sucpsk.sk

Publikované: 27.03.2019 / Aktualizované: 06.07.2020 HoreTlačiť