Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

THP nákupca, Stredná odborná škola, Kežmarok

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľka Strednej odbornej školy, Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok, prijme do pracovného pomeru

 •  pracovníka/čku referent MTZ, CO

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú od  1.1.2020 s možnosťou predlženia na dobu neurčitú

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 •  úplné stredné odborné vzdelanie

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • vodičské oprávnenie skupina B,
 • znalosť práce s PC  ( MS Office ), znalosť práce s internetom ( hlavne v oblasti zabezpečovania tovarov a služieb),
 • znalosti v oblasti verejného obstarávania,
 • manuálna zručnosť,
 • dôslednosť,
 • samostatnosť,
 • kuričské oprávnenie - výhodou.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • Základná zložka mzdy - od 642€ v závislosti od započítanej praxe.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením "Výberové konanie referent MTZ a CO" posielajte  alebo osobne doručte na adresu školy  v termíne do  30.11.2020.

Výberové konanie sa uskutoční na základe telefonického dohovoru.

Adresa školy

Stredná odborná škola
Garbiarska 1
060 01 Kežmarok

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 52 452 33 53
 • e-mail: souskk@isternet.sk
Publikované: 18.11.2020 / Aktualizované: 18.11.2020 HoreTlačiť