Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Samostatný referent skladového hospodárstva SÚC PSK

Voľné pracovné miesto 

Samostatný  referent skladového hospodárstva SÚC PSK

Riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja  prijme do pracovného pomeru

Popis funkcie (pracovná náplň)

 • zabezpečovať príjem a výdaj materiálu zo skladu, vykonávať ošetrovanie a odborné uloženie skladového materiálu so zreteľom na jeho vlastnosti, sledovať fyzický stav a pohyb materiálových zásob a dohliadať na správny príjem a výdaj materiálu,
 • zodpovedať za zverené hodnoty spojené s výkonom práce v sklade v  zmysle uzatvorenej Dohody  o hmotnej zodpovednosti, ako neoddeliteľnej súčasti pracovnej zmluvy,
 • vykonávať administratívne a prevadzkovo-technické práce potrebné pre chod skladového hospodárstva na oblasti,
 • zabezpečovať zásobovanie  (nákup) skladovaného materiálu.

Požiadavky na uchádzača a iné kritéria 

 •   ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook, internet),
 •   prax  v oblasti  skladového hospodárstva vítana,
 •   časová flexibilita, komunikatívnosť, samostatnosť a bezúhonnosť.

Kvalifikačné  predpoklady

 • úplne stredoškolské  zamerania,
 • vodičský preukaz sk.B.

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť s kontaktnými údajmi uchádzača,
 • profesijný životopis a motivačný list, 
 • čestné vyhlásenie o praxi,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osob. údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o  bezúhonnosti.

Forma odmeňovania

      V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

      Plat. trieda č.4.  Plat. stupeň: podľa doloženej a uznanej praxe.

Spôsob (forma) výberu

 • ústna forma: výberový pohovor pred stanovenou komisiou.

Termín a miesto podania žiadosti

 

Termín doručenia  žiadosti do: 16.10.2020

 Adresa doručenia: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja,

                               Jesenná 14, 080 01 Prešov, mail: sucpsk@sucpsk.sk

Termín a miesto konania výberu  bude oznámený uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady na obsadzované pracovné miesto, písomne.

 

Kontakt

Kontaktná osoba (ďalšie informácie):

Odd. person.- mzdové/BOZP,PO– Ing. Darina Rojová

Tel.:+421 918862133, mail: personalne@sucpsk.sk; rojova.darina @sucpsk.sk

 

 

Publikované: 12.10.2020 / Aktualizované: 16.10.2020 HoreTlačiť