Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

2020

Aktuálne voľné pracovné miesta v roku 2020

Zoznam  aktuálnych uverejnených voľných pracovných miest v rámci Úradu PSK a organizácií jeho zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2020 (bez výberových konaní PSK, ktoré nájdete na uvedenom odkaze):

Učiteľ španielskeho jazyka, Gymnázium, Poprad

28.05.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ španielskeho jazyka, Gymnázium, Poprad (uzávierka 15.06.2020)

Učiteľ telesnej a športovej výchovy, SOŠ hotelová, Vysoké Tatry

28.05.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ telesnej a športovej výchovy, SOŠ hotelová, Vysoké Tatry (uzávierka 05.06.2020)

Voľné pracovné miesto - hlavný inžinier stavby SÚC PSK

28.05.2020 Voľné pracovné miesto - hlavný zamestnanec realizácie stavieb – hlavný inžinier stavby SÚC PSK (uzávierka 12.06.2020)

Učiteľ odborných predmetov v odbore doprava, SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Svidník

22.05.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ odborných predmetov v odbore doprava, SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Svidník (uzávierka 08.06.2020)

Majster odbornej výchovy pre učebný odbor murár a stavebná výroba, SOŠ, Garbiarska, Kežmarok

22.05.2020 Voľné pracovné miesto - Majster odbornej výchovy pre učebný odbor murár a stavebná výroba, SOŠ, Garbiarska, Kežmarok (uzávierka 30.06.2020)

Majster odbornej výchovy pre študijný odbor mechanik stavebnoinštalačných zariadení, SOŠ, Garbiarska, Kežmarok

22.05.2020 Voľné pracovné miesto - Majster odbornej výchovy pre študijný odbor mechanik stavebnoinštalačných zariadení, SOŠ, Garbiarska, Kežmarok (uzávierka 30.06.2020)

Kuchárka - DSS Legnava

04.05.2020 Voľné pracovné miesto - Kuchárka - DSS Legnava (uzávierka: 31.05.2020)

Učiteľ informatiky, Spojená škola, Bardejov

24.02.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ informatiky, Spojená škola, Bardejov (uzávierka 31.05.2020)

Učiteľ chémie, Spojená škola, Bardejov

24.02.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ chémie, Spojená škola, Bardejov (uzávierka 31.05.2020)

 

 

Archív - voľné pracovné miesta v roku 2020

Zoznam  uverejnených, archívnych ponúk voľných pracovných miest v roku 2020: 

 

 

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] 

Učiteľ odborných elektrotechnických predmetov, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov

18.05.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ odborných elektrotechnických predmetov, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov (uzávierka 24.05.2020)

Učiteľ odborných predmetov (elektrotechnická prax), Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov

18.05.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ odborných predmetov (elektrotechnická prax), Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov (uzávierka 24.05.2020)

Inštruktor sociálnej rehabilitácie - Domov pre seniorov, Stará Ľubovňa

07.05.2020 Voľné pracovné miesto - Inštruktor sociálnej rehabilitácie - Domov pre seniorov, Stará Ľubovňa (uzávierka: 19.05.2020)

Učiteľ slovenského jazyka a literatúry, Stredná športová škola, Poprad

05.05.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ slovenského jazyka a literatúry, Stredná športová škola, Poprad (uzávierka 13.05.2020)

Učiteľ anglického jazyka, Stredná športová škola, Poprad

05.05.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ anglického jazyka, Stredná športová škola, Poprad (uzávierka 13.05.2020)

Učiteľ nemeckého jazyka, Stredná športová škola, Poprad

05.05.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ nemeckého jazyka, Stredná športová škola, Poprad (uzávierka 13.05.2020)

Učiteľ ruského jazyka, Stredná športová škola, Poprad

05.05.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ ruského jazyka, Stredná športová škola, Poprad (uzávierka 13.05.2020)

Učiteľ fyziky, Stredná športová škola, Poprad

05.05.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ fyziky, Stredná športová škola, Poprad (uzávierka 13.05.2020)

Učiteľ chémie, Stredná športová škola, Poprad

05.05.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ chémie, Stredná športová škola, Poprad (uzávierka 13.05.2020)

Učiteľ dejepisu, Stredná športová škola, Poprad

05.05.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ dejepisu, Stredná športová škola, Poprad (uzávierka 13.05.2020)

Učiteľ geografie, Stredná športová škola, Poprad

05.05.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ geografie, Stredná športová škola, Poprad (uzávierka 13.05.2020)

Učiteľ občianskej náuky, Stredná športová škola, Poprad

05.05.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ občianskej náuky, Stredná športová škola, Poprad (uzávierka 13.05.2020)

Učiteľ etickej výchovy, Stredná športová škola, Poprad

05.05.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ etickej výchovy, Stredná športová škola, Poprad (uzávierka 13.05.2020)

Učiteľ náboženskej výchovy, Stredná športová škola, Poprad

05.05.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ náboženskej výchovy, Stredná športová škola, Poprad (uzávierka 13.05.2020)

Učiteľ matematiky, Stredná športová škola, Poprad

05.05.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ matematiky, Stredná športová škola, Poprad (uzávierka 13.05.2020)

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] 

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 07.01.2020 / Aktualizované: 11.02.2020 HoreTlačiť