Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Detail objednávateľa v EKS

Detail objednávateľa v elektronickom kontraktačnom systéme (EKS)

Verejný obstarávateľ môže obstarávať zákazky na dodanie bežne dostupného tovaru alebo na poskytnutie bežne dostupnej služby, spĺňajúce definíciu bežnej dostupnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní, prostredníctvom elektronického trhoviska.

Elektronické trhovisko (ET) je modulom v rámci Elektronického kontraktačného systému (EKS).

Informácie o zákazkách PSK realizovaných prostredníctvom ET sú poskytované v členení:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor majetku a investícií 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 302

E-mail: jana.skybova@vucpo.sk

    
Publikované: 08.02.2021 / Aktualizované: 12.02.2021 HoreTlačiť