Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív ponúk

Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

Svätomariánska púť - výber dodávateľa na vypracovanie ekonomickej a finančnej analýzy

10.06.2016 Výzva na predloženie cenovej ponuky - Výber dodávateľa na vypracovanie ekonomickej a finančnej analýzy pre projekt Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) - uzávierka na predloženie ponuky do 15.6.2016 do 09:00 hod.

Zakázka - Stratégia rozvoja pútnickej cesty na poľsko-slovenskom pohraničí

16.05.2016 Výzva na predkladanie cenových ponúk v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko (uzávierka 23. 5. 2016 do 14.00 hod.)

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Publicita a informovanosť projektu OPIS

24.08.2015 Výzva na predkladanie cenových ponúk - Publicita a informovanosť projektu OPIS (lehota na predloženie ponúk: 28.8.2015 do 10:00 hod.)

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Publicita a informovanosť projektu OPIS

06.07.2015 Výzva na predkladanie cenových ponúk - Publicita a informovanosť projektu OPIS

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Publicita a informovanosť projektu OPIS

03.07.2014 Výzva na predkladanie cenových ponúk - Publicita a informovanosť projektu OPIS

Zákazka - Služby riadenia projektu

05.03.2014 Zákazka - Služby riadenia projektu (informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk)

Výstava v rámci mikroprojektu RegioPartner Brownfieldy v Prešovskom kraji a Podkarpatskom vojvodstve

21.02.2014 Zákazka podľa § 9 ods. 9 bude zadaná najskôr 26. februára 2014

Zákazka - Územný plán PSK, ideový návrh urbanizácie územia

18.02.2014 Zákazka - Územný plán Prešovského samosprávneho kraja, ideový návrh urbanizácie územia (lehota na predkladanie návrhov - 02.04.2014 do 09.00 hod.)

Propagačné predmety v rámci mikroprojektu RegioPartner

13.02.2014 Zákazka podľa § 9 ods. 9 bude zadaná najskôr 18. februára 2014

Spracovanie a tlač publikácie Brownfieldy v Prešovskom kraji v rámci mikroprojektu RegioPartner

13.02.2014 Zákazka podľa § 9 ods. 9 bude zadaná najskôr 18. februára 2014

Obnova športových potrieb

12.02.2014 Zákazka podľa § 9 ods. 9 bude zadaná najskôr 17. februára 2014

Obnova športových potrieb

11.02.2014 Zákazka podľa § 9 ods. 9 bude zadaná najskôr 14. februára 2014

Služby externého personálu v rámci mikroprojektu RegioPartner

30.01.2014 Zákazka podľa § 9 ods. 9 bude zadaná najskôr 4. februára 2014

Zákazka - Stratégia destinačného marketingu CR PSK

30.01.2014 Zákazka - Stratégia destinačného marketingu cestovného ruchu Prešovského samosprávneho kraja (informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk)

Zákazka - Ideový návrh urbanizácie územia Prešovského samosprávneho kraja

29.01.2014 Zákazka - Ideový návrh urbanizácie územia PSK (otváranie predmetných častí ponúk - 29. január 2014)

Obnova športových potrieb

28.01.2014 Zákazka podľa § 9 ods. 9 bude zadaná najskôr 31. januára 2014

Cestovné poistenie

15.01.2014 Zákazka podľa § 9 ods. 9 bude zadaná najskôr 20. januára 2014

Strihová televízna relácia MAGAZÍN PSK na rok 2014

15.01.2014 Zákazka podľa § 9 ods. 9 bude zadaná najskôr 20. januára 2014

Prekládka vodovodnej prípojky

13.01.2014 Zákazka podľa § 9 ods. 9 bude zadaná najskôr 16. januára 2014

Prezentácia Prešovského samosprávneho kraja v roku 2014

09.01.2014 Zákazka podľa § 9 ods. 9 bude zadaná najskôr 14. januára 2014

Zákazka - Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia

03.01.2014 Zákazka - Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia (otváranie častí ponúk „Ostatné“ a "Kritériá" - 7. január 2014 o 13.00 h)

Zákazka - Poistenie majetku PSK

18.12.2013 Zákazka - Poistenie majetku Prešovského samosprávneho kraja (otváranie častí ponúk „Ostatné“)

Zákazka - Poistenie majetku PSK

18.12.2013 Zákazka - Poistenie majetku Prešovského samosprávneho kraja (otváranie častí ponúk „Kritériá“ - 30. decembra 2013)

Materiál - Interiérové vybavenie

12.12.2013 Zákazka podľa § 9 ods. 9 bude zadaná najskôr 17. decembra 2013

Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia

12.12.2013 Zákazka podľa § 9 ods. 9 bude zadaná najskôr 17. decembra 2013

 

Publikované: 19.01.2009 / Aktualizované: 08.02.2021 HoreTlačiť