Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív

Archív - zákazky s nízkymi hodnotami

V tomto archív ponúk s nízkymi hodnotami nájdete samostatné zákazky od roku 2017. Staršie zákazky sú zverejnené v spoločnom archíve všetkých zverejnených ponúk.

Súhrne správy o zákazkach s nízkou hodnotou 2012 -2013 (v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) za roky 2012 - 2013.

Zákazka s nízkou hodnotou - Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS v Brezovičke

20.07.2020 Zákazka s nízkou hodnotou - Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS v Brezovičke (lehota na predloženie ponúk: do 30.07.2020 do 09:00 hod.)

Zákazka s nízkou hodnotou – Štúdia realizovateľnosti vrátane analýzy dopytu

25.09.2019 Výzva na predloženie ponuky - zákazka s nízkou hodnotou – Štúdia realizovateľnosti vrátane analýzy dopytu

Zákazka s nízkou hodnotou –Stavebný dozor / Rekonštrukcia ciest IROP

11.07.2019 Zákazka s nízkou hodnotou –Stavebný dozor / Rekonštrukcia ciest IROP (Uzávierka 19.7.2019 o 8.30 hod.)

Zákazka s nízkou hodnotou –Stavebný dozor / Rekonštrukcia ciest IROP

10.07.2019 Zákazka s nízkou hodnotou –Stavebný dozor / Rekonštrukcia ciest IROP (Uzávierka 18.7.2019 o 8.30 hod.)

Zákazka s nízkou hodnotou –Stavebný dozor / Rekonštrukcia ciest IROP

02.07.2019 Zákazka s nízkou hodnotou – Stavebný dozor / Rekonštrukcia ciest IROP (Uzávierka 11.7.2019 o 8.30 hod.)

Zákazka s nízkou hodnotou –Stavebný dozor / Rekonštrukcia ciest IROP

21.06.2019 Zákazka s nízkou hodnotou –Stavebný dozor / Rekonštrukcia ciest IROP (Uzávierka 1.7.2019 o 8.30 hod.)

Zákazka s nízkou hodnotou –Stavebný dozor / Rekonštrukcia ciest IROP2

21.06.2019 Zákazka s nízkou hodnotou –Stavebný dozor / Rekonštrukcia ciest IROP (Uzávierka 1.7.2019 o 8.30 hod.)

Zákazka s nízkou hodnotou – Experti pre akčný plán

08.04.2019 Výzva na predloženie ponuky na zákazku „Externá pomoc pri príprave regionálneho akčného plánu, realizovaného v rámci projektu PROMETEUS (Promotion of electromobility in EU regions)“

Zákazka s nízkou hodnotou – Experti pre MSS (Svetlo z východu)

09.11.2018 Výzva na predloženie ponuky - zákazka s nízkou hodnotou – Experti pre MSS (Svetlo z východu)

Zákazka s nízkou hodnotou - Tlačoviny (Svetlo z východu)

27.07.2018 Výzva na predloženie ponuky tlačoviny Svätomariánska púť Svetlo z východu

Zákazka s nízkou hodnotou - Prometeus

13.02.2017 Výzva na predloženie ponuky - Výber poskytovateľa zabezpečenia Informačného dňa a dvoch regionálnych workshopov v rámci projektu Prometeus (uzávierka 20. 02. 2017 o 11:00 hod.)

Zákazka s nízkou hodnotou - Audit bezpečnosti komunikácií v rámci PSK

04.01.2017 Výzva na predloženie ponuky Audit bezpečnosti komunikácií v rámci PSK (uzávierka 13.01.2017 o 09:00 hod.)

Zákazka s nízkou hodnotou - Audit bezpečnosti komunikácie II/575 v úseku Malá Poľana - Medzilaborce

29.12.2016 Výzva na predloženie ponuky Audit bezpečnosti komunikácie II/575 v úseku Malá Poľana - Medzilaborce (uzávierka 09.01.2017 o 11:00 hod.)

 

Publikované: 28.12.2016 / Aktualizované: 08.02.2021 HoreTlačiť