Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výberové konanie Programu ENPI

 

Národná rozvojová agentúra Maďarska ako Riadiaci orgán Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 – 2013 v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ministerstvom regionálneho rozvoja a turizmu Rumunska a Ministerstvom hospodárstva a obchodu Ukrajiny

 vyhlasuje výberové konanie

  • na pozíciu vedúceho Spoločného technického sekretariátu a
  • na pozíciu programového manažéra Spoločného technického sekretariátu so sídlom v Budapešti.

 

Uzávierka zasielania prihlášok - 3. novembra 2011 do 15.00 hod.

Prihlášky zasielajte na adresu:

Mr. Gábor Street
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága
1077 Budapest
Wesselényi utca 20-22.
Hungary

e-mail: gabor.street@nfu.gov.hu

 

Bližšie informácie sú zverejnené v prílohe v anglickom jazyku.

 

 

Publikované: 21.10.2011 / Aktualizované: 15.01.2021 HoreTlačiť