Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zápisnice z výberových konaní 2022

Zápisnice z výberových konaní, ktoré sa realizovali na Úrade PSK v roku 2022.

formát PDF  Zápisnica VK 13.10.2022 - Projektový manažér - junior - technik výstavby (PDF, 239 kB)

formát PDF  Zápisnica VK 27.09.2022 - Manažér pre podporu cestovného ruchu - Cyklokoordinátor (PDF, 261 kB)

formát PDF  Zápisnica VK 27.09.2022 - Samostatný odborný referent  pre Oddelenie regionálneho rozvoja (PDF, 275 kB)

formát PDF  Zápisnica VK 09.09.2022 - Samostatný odborný referent  na Odbor kultúry - zastupovanie počas MD/RK (PDF, 267 kB)

formát PDF  Zápisnica VK 09.09.2022 - Samostatný odborný referent  na Oddelenie územného plánovania a životného prostredia (PDF, 252 kB)

formát PDF  Zápisnica VK 09.09.2022 - Samostatný odborný referent  na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií (PDF, 247 kB)

 formát PDF Zápisnica VK 09.09.2022 - Samostatný odborný referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie správy budov (PDF, 253 kB)

formát PDF  Zápisnica VK 08.08.2022 - Samostatný odborný referent pre Oddelenie správy budov na Odbore majetku a investícií PSK (PDF, 247 kB)

formát PDF  Zápisnica VK - 08.08.2022 - Samostatný odborný referent pre Oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu, Kancelária predsedu PSK (PDF, 251 kB) 

formát PDF  Zápisnica VK - 08.08.2022 -  Projektový manažér na Odbor SO pre IROP (PDF, 276 kB) 

formát PDF  Zápisnica VK -11.07.2022 - Administratívny pracovník technického sekretariátu pre prípravu Integrovanej územnej stratégie PSK (PDF, 252 kB)

formát PDF  Zápisnica VK - 29.06.2022 - Samostatný odborný referent na Odbore školstva  (PDF, 248 kB)

formát PDF  Zápisnica VK - 14.06.2022 - Samostatný odborný referent na Oddelenie územného plánovania a životného prostredia na Odbore strategického rozvoja PSK (PDF,  246 kB)

formát PDF  Zápisnica VK - 30.05.2022 - Samostatný odborný referent pre projekty na Odbore financií (PDF, 218 kB)

formát PDF  Zápisnica VK - 18.05.2022 - Vedúci Odboru SO pre IROP Úradu PSK (PDF, 226 kB)

formát PDF  Zápisnica VK - 18.05.2022 - Projektový manažér na Odbore SO pre IROP  (PDF, 226 kB)

formát PDF  Zápisnica VK - 09.05.2022 - Samostatný odborný referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií (PDF,, 192 kB)

formát PDF  Zápisnica VK - 13.04.2022 - Koordinátor integrovaných územných investícií - junior (PDF, 217 kB)

formát PDF  Zápisnica VK - 07.04.2022 - Samostatný odborný referent /Odborník pre tému MRK - 2. kolo  (PDF, 248 kB)

formát PDF  Zápisnica VK - 09.03.2022 - Samostatný odborný referent na Oddelenie územného plánovania a životného prostredia na Odbore strategického rozvoja  (PDF, 203 kB)

formát PDF  Zápisnica VK - 09.03.2022 - Samostatný odborný referent pre Oddelenie informačných systémov  (PDF, 236 kB)

formát PDF  Zápisnica VK - 03.03.2022 - Samostatný odborný referent pre Oddelenie regionálneho rozvoja (PDF, 252 kB)

formát PDF  Zápisnica VK - 23.02.2022 - Samostatný odborný referent /Odborník pre tému MRK (PDF, 232 kB) 

formát PDF  Zápisnica VK - 23.02.2022 - Vedúci Odboru zdravotníctva Úradu PSK (PDF, 234 kB)  

formát PDF  Zápisnica VK - 16.02.2022 - Posudzujúci zdravotnícky pracovník (PDF, 251 kB)

formát PDF  Zápisnica VK - 03.02.2022 - Odborný referent pre Oddelenie správy budov (opakované kolo) (PDF, 220 kB)

formát PDF  Zápisnica VK - 03.02.2022 - Samostatný odborný referent pre Oddelenie majetku (PDF, 224 kB)

formát PDF  Zápisnica VK - 02.02.2022 - Informátor - dozor objektov Úradu PSK (PDF, )

formát PDF  Zápisnica VK - 24.01.2022 - Samostatný odborný referent dotácií na Odbore projektového riadenia (PDF, 238 kB)

formát PDF  Zápisnica VK - 12.01.2022 - Samostatný odborný referent pre Oddelenie informatiky - zástup počas PN (opakované kolo) (PDF, 238 kB) 

formát PDF  Zápisnica VK - 12.01.2022 - UX DIZAJNÉR. Samostatný odborný referent pre Oddelenie informačných systémov Odboru IKT (PDF, 221 kB)

formát PDF  Zápisnica VK - 12.01.2022 - Upratovačka pre Úrad PSK (opakované kolo)výberového konania (PDF, 210 kB)

formát PDF  Zápisnica VK - 12.01.2022 - Samostatný odborný referent na Odbore financií - zastupovanie počas PN (opakované kolo) (PDF, 216 kB)

formát PDF  Zápisnica VK - 12.01.2022 - Samostatný odborný referent pre Oddelenie správy budov (PDF, 244 kB) 

 

 

 

 

Publikované: 13.09.2022 / Aktualizované: 12.01.2023 HoreTlačiť