Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Ponuky na prenájom 2012 - archív

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] 

Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - administratívna budova s pozemkom v k.ú. Prešov v budúcej správe SÚC PSK

Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - administratívna budova s pozemkom v k.ú. Prešov v budúcej správe Správy a údržby ciest PSK

Prenájom nebytových priestorov – Stredná odborná škola, Snina

Prenájom nebytových priestorov – Stredná odborná škola, Snina (uzávierka do 27.12.2012)

Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov

Prenájom nebytových priestorov – sklad- Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov (uzávierka do 27.12.2012, 14:00)

Prenájom nebytových priestorov – Gymnázium, Komenského 13, Lipany

Prenájom nebytových priestorov – učebňa - Gymnázium, Komenského 13, Lipany (uzávierka do 14.12.2012, 10:00)

Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov

Prenájom nebytových priestorov – umyvárka - Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov ( uzávierka do 12.12.2012, 14:00 )

Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe Vihorlatskej hvezdárne v Humennom

Prenájom majetku - časti pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe Vihorlatskej hvezdárne v Humennom (zverejnené od 23.11.2012 do 11.12.2012,10:00)

Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe Správy a údržby ciest PSK

Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe Správy a údržby ciest PSK (zverejnené od 23.11.2012 do 11.12.2012, 10:00)

Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe SŠ, ul. Ľ. Podjavorinskej, Prešov

Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe SŠ, ul. Ľ. Podjavorinskej, Prešov (zverejnené od 23.11.2012 do 11.12.2012, 10:00)

Prenájom nebytových priestorov – Stredná odborná škola, Poprad

Prenájom nebytových priestorov – Stredná odborná škola, Poprad (uzávierka do 6.12.2012, 14:00)

Prenájom nebytových priestorov - Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča

Prenájom nebytových priestorov - Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča (uzávierka do 3.12.2012)

Prenájom nehnuteľného majetku - Krajské múzeum v Prešove

Prenájom nehnuteľného majetku - Krajské múzeum v Prešove (uzávierka do 3.12.2012, 9:00)

Nájom nehnuteľného majetku – častí pozemkov v správe Podtatranského múzea v Poprade

Nájom nehnuteľného majetku – častí pozemkov v správe Podtatranského múzea v Poprade (uzávierka do 3.12.2012, 9:00)

Prenájom nebytových priestorov – Stredná odborná škola, Poprad

Prenájom nebytových priestorov – Stredná odborná škola, Poprad (uzávierka do 29.11.2012, 14:00)

Prenájom nebytových priestorov - SOŠ elektrotechnická Poprad - Matejovce

Prenájom nebytových priestorov - SOŠ elektrotechnická Poprad - Matejovce (uzávierka do 26.11.2012, 12:00)

Prenájom nebytových priestorov – Stredná odborná škola, Poprad

Prenájom nebytových priestorov – kancelárske priestory - Stredná odborná škola, Poprad (uzávierka do 15.11.2012, 14:00)

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] 
Publikované: 10.01.2012 / Aktualizované: 24.01.2013 HoreTlačiť