Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Ponuky na prenájom 2015 - archív

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

Prenájom nebytových priestorov – Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad

Prenájom nebytových priestorov – telocvičňa - Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad (uzávierka 14.1.2016, 15:00)

Prenájom nebytových priestorov – SOŠ technická, Humenné

Prenájom nebytových priestorov – učebňa - Stredná odborná škola technická, Družstevná 1737, 066 01 Humenné (uzávierka 7.1.2016, 9:00)

Prenájom nebytových priestorov - SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Prenájom nebytových priestorov - SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa (uzávierka 17.12.2015, 10:00)

Nájom majetku v k.ú. Veľký Šariš z dôvodu hodného osobitného zreteľa do nájmu nájomcu Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Nájom nehnuteľného majetku – pozemkov v k. ú. Veľký Šariš v správe Úradu PSK do nájmu nájomcu – Národná diaľničná spoločnosť, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa - stavba R4 Prešov – severný obchvat (zverejnené od 27.11.2015 do 15.12.2015, 10:00)

Nájom majetku v k.ú. Spišský Štvrtok z dôvodu hodného osobitného zreteľa do nájmu nájomcu Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n.o.

Nájom majetku v k. ú. Spišský Štvrtok po zrušenej organizácii Domov sociálnych služieb v Spišskom Štvrtku do nájmu nájomcu - Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (zverejnené od 27.11.2015 do 15.12.2015, 10:00)

Prenájom nebytových priestorov - Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove

Prenájom nebytových priestorov - Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove (uzávierka 14.12.2015, 9:00)

Prenájom nebytových priestorov – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

Prenájom nebytových priestorov – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (uzávierka 08.12.2015, 15:00)

Prenájom nehnuteľného majetku - Krajské múzeum v Prešove

Prenájom nehnuteľného majetku - Krajské múzeum v Prešove (uzávierka 7.12.2015)

Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov

Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov (uzávierka 7.12.2015, 14:00)

Prenájom nebytových priestorov - Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku

Prenájom nebytových priestorov - kancelárie - Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku (uzávierka 7.12.2015, 13:00)

Prenájom nehnuteľného majetku – SOŠ polytechnická, Humenné

Prenájom nehnuteľného majetku – garáž - SOŠ polytechnická, Humenné (uzávierka 7.12.2015, 12:00)

Prenájom nebytových priestorov – SOŠ polytechnická, Humenné

Prenájom nebytových priestorov – ambulancia - SOŠ polytechnická, Humenné (uzávierka do 07.12.2015, 12:00)

Prenájom nebytových priestorov – SOŠ polytechnická, Humenné

Prenájom nebytových priestorov – bufet - SOŠ polytechnická, Humenné (uzávierka 07.12.2015, 12:00)

Prenájom nehnuteľného majetku – Obchodná akadémia Humenné

Prenájom nehnuteľného majetku – Obchodná akadémia Humenné (uzávierka 27.11.2015)

Prenájom nebytových priestorov – Gymnázium, Vranov nad Topľou

Prenájom nebytových priestorov – Gymnázium, Vranov nad Topľou (uzávierka 25.11.2015)

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 
Publikované: 13.01.2015 / Aktualizované: 13.01.2015 HoreTlačiť