Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prenájom majetku (učebne) z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe vybraných škôl v nájme Metodicko-pedagogického centra – zmena doby nájmu

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zmenu nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa schválenú uznesením č. 406/2012 z 20. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 23.10.2012 nasledovne:

Predmet zmeny uznesenia:

vypúšťa sa text:

„na dobu určitú do 31.12.2014“

nové znie:

„na dobu určitú do 31.10.2015“

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 21.11.2014 do 09.12.2014, 10:00.

Publikované: 21.11.2014 / Aktualizované: 21.11.2014 HoreTlačiť