Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Ponuky prenájmu PSK 2009 - 2010 - archív

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58] 

O.V.S. - Prenájom majetku - Vihorlatské múzeum v Humennom

30.06.2020 O.V.S. - Prenájom majetku - Vihorlatské múzeum v Humennom (uzávierka 20.07.2020, 12:00)

OVS - prenájom nebytových priestorov - Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Bardejov

26.06.2020 OVS - prenájom nebytových priestorov (kancelárie) - Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Bardejov (uzávierka 15.07.2020, 13:00)

OVS - prenájom nebytových priestorov - Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Bardejov

26.06.2020 OVS - prenájom nebytových priestorov - Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Bardejov (uzávierka 15.7.2020, 13:00)

O.V.S. – Prenájom nebytových priestorov – Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov

22.06.2020 O.V.S. – Prenájom nebytových priestorov – Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, 085 01 Bardejov (uzávierka 07.07.2020, 12:00)

O.V.S. – Prenájom nebytových priestorov–Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov

08.06.2020 O.V.S. – Prenájom nebytových priestorov–Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov (uzávierka 23.6.2020, 14:00)

Nájom nehnuteľného majetku PSK – časti pozemkov v k. ú. Kamenica nad Cirochou z dôvodu hodného osobitného zreteľa

05.06.2020 Nájom nehnuteľného majetku v k.ú. Kamenica nad Cirochou vo vlastníctve PSK, v správe SÚC PSK do nájmu nájomcu Obec Kamenica nad Cirochou z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 05.06.2020 do 22.06.2020, 10:00)

Nájom nehnuteľného majetku PSK – časti pozemku v k. ú. Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

05.06.2020 Nájom nehnuteľného majetku PSK – časti pozemku v k. ú. Prešov v správe Divadla Jonáša Záborského v Prešove do nájmu nájomcu Mesto Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 05.06.2020 do 22.06.2020, 10:00)

O.V.S. - Prenájom časti pozemku – Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni

26.05.2020 O.V.S. - Prenájom časti pozemku – Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni (uzávierka 11.6.2020, 10:00)

O.V.S. - Prenájom časti pozemku – Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni

26.05.2020 O.V.S. - Prenájom časti pozemku – Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni (uzávierka 11.6.2020, 10:00)

O.V.S. - Prenájom časti pozemku – Ľubovnianske múzeum – hrad

26.05.2020 O.V.S. - Prenájom časti pozemku – Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni (uzávierka 11.6.2020, 10:00)

O.V.S. - prenájom majetku – Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou

21.05.2020 O.V.S. - prenájom majetku – Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou (uzávierka 5.6.2020, 13:00)

O.V.S. - prenájom majetku - Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Bardejov

13.05.2020 O.V.S. - prenájom majetku - Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Bardejov (uzávierka 28.05.2020, 13:00)

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58] 
Publikované: 12.05.2014 / Aktualizované: 29.12.2017 HoreTlačiť