Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 203/2019 k nájmu majetku – prípad hodný osobitného zreteľa

Zverejnenie zrušenia uznesenia k prenájmu  majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zrušenie uznesenia

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 203/2019 nasledovne:

Predmet  uznesenia

r u š í

Uznesenie č. 203/2019 z 12. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 08. apríla 2019.

 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 22.11.2019 do 09.12.2019, 10:00.

Publikované: 22.11.2019 / Aktualizované: 22.11.2019 HoreTlačiť