Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív ponúk

V tomto archíve nájdete všetky uverejnené ponuky prenájmu majetku PSK podľa rokov (všetky ponuky aj aktuálne) alebo v kompletnom zozname, ktoré už nie sú aktuálne, ale boli zverejnené.

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49] 

O.V.S. - Prenájom majetku - SOŠ, Kežmarok

17.02.2021 O.V.S. - Prenájom majetku - SOŠ Kežmarok, Garbiarska 1 (uzávierka 04.03.2021, 14:00)

O.V.S. - Prenájom majetku - Stredná odborná škola, Kežmarok

17.02.2021 O.V.S. - Prenájom majetku - Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok (uzávierka 04.03.2021, 14:00)

O.V.S. – Prenájom majetku – Krajské múzeum v Prešove

17.02.2021 O.V.S. – Prenájom majetku – Krajské múzeum v Prešove (uzávierka 04.03.2021, 12:00)

O.V.S. – Prenájom majetku – SOŠ remesiel a služieb, Poprad

12.02.2021 O.V.S. – Prenájom majetku – Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad (uzávierka 1.3.2021, 14:00)

O.V.S. - Prenájom - SOŠ obchodu a služieb, Humenné

10.02.2021 O.V.S. - Prenájom nebytových priestorov - Stredná odborná škola obchodu a služieb, Humenné (uzávierka 26.02.2021, 10:00)

O.V.S. – Prenájom – Stredná zdravotnícka škola, Humenné

13.01.2021 O.V.S. – Prenájom – Stredná zdravotnícka škola, Humenné (uzávierka 29.1.2021, 13:00)

Prenájom nehnuteľného majetku - Gréckokatolícka charita Prešov, k. ú. Humenné z dôvodu hodného osobitného zreteľa

30.11.2020 Prenájom nehnuteľného majetku - Gréckokatolícka charita Prešov, k. ú. Humenné z dôvodu hodného osobitného zreteľa (uzávierka do 14.12.2020 do 10:00 h)

Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 579/2017 zo dňa 22.08.2017

27.11.2020 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 579/2017 zo dňa 22.08.2017 – nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa v prospech nájomcu Hokejová akadémia Slávia Prešov, o.z. (zverejnené od 27.11.2020 do 14.12.2020, 10:00)

Ukončenie nájmu nehnuteľného majetku v k.ú. Sabinov

27.11.2020 Ukončenie nájmu nehnuteľného majetku PSK v k.ú. Sabinov v nájme nájomcu – NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSSIS MULTIPLEX, n.o. (zverejnené od 27.11.2020 do 14.12.2020, 10:00)

Nájom nehnuteľného majetku PSK v k. ú. Matejovce pre Mesto Poprad z dôvodu hodného osobitného zreteľa

27.11.2020 Prenájom nehnuteľného majetku v k. ú. Matejovce v správe Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Poprade - Matejovciach do nájmu nájomcu Mesto Poprad z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 27.11.2020 do 14.12.2020, 10:00)

Prenájom nehnuteľného majetku v k. ú. Humenné z dôvodu hodného osobitného zreteľa

27.11.2020 Prenájom nehnuteľného majetku k.ú. Humenné v správe Vihorlatské múzeum v Humennom do nájmu nájomcu Slovenský červený kríž z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 27.11.2020 do 14.12.2020, 10:00)

Prenájom nehnuteľného majetku – nebytových priestorov PSK v k. ú. Humenné

27.11.2020 Prenájom nehnuteľného majetku v k. ú. Humenné v správe Strednej odbornej školy polytechnickej v Humennom do nájmu nájomcu Štátna školská inšpekcia z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (zverejnené od 27.11.2020 do 14.12.2020, 10:00.

O.V.S. ponuka na prenájom - k.ú. Orkucany

27.11.2020 O.V.S. ponuka na prenájom - podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK - k. ú. Orkucany (zverejnené od 27.11.2020 do 14.12.2020, 14:00 h)

O.V.S. – Prenájom majetku - SOŠ podnikania, Prešov

18.11.2020 O.V.S. – Prenájom majetku - SOŠ podnikania, Prešov (uzávierka 3.12.2020, 13:00)

O.V.S. - prenájom majetku - SPŠ techniky a dizajnu, Poprad

03.11.2020 O.V.S. - Prenájom majetku - Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad (uzávierka do 18.11.2020, 14:00)

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49] 

 

Publikované: 19.01.2009 / Aktualizované: 30.12.2020 HoreTlačiť