Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív ponúk

V tomto archíve nájdete všetky uverejnené ponuky prenájmu majetku PSK podľa rokov (všetky ponuky aj aktuálne) alebo v kompletnom zozname, ktoré už nie sú aktuálne, ale boli zverejnené.

 

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47] 

Nájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Prešov

04.08.2017 Nájom nehnuteľného majetku PSK - pozemku v k. ú. Prešov v správe Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej v Prešove do nájmu nájomcu – Hokejová akadémia Slávia Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 04.08.2017 do 22.08.2017, 10:00)

Prenájom nebytových priestorov - SOŠ Kežmarok

02.08.2017 Prenájom nebytových priestorov - Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok (uzávierka 18.8.2017, 12:00)

O.V.S. – Prenájom majetku – Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Bardejov

31.07.2017 O.V.S. – Prenájom majetku – kancelárske priestory - Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov (uzávierka 15.08.2017, 14:00)

O.V. S. – Prenájom majetku - Spojená škola Sabinov, SNP 16, 083 01 Sabinov

26.07.2017 O.V. S. – Prenájom majetku - Spojená škola Sabinov, SNP 16, 083 01 Sabinov (uzávierka 11.08.2017, 14:00)

O.V.S. – Prenájom majetku - Spojená škola Sabinov, SNP 16, 083 01 Sabinov

26.07.2017 O.V.S. – Prenájom majetku - Spojená škola Sabinov, SNP 16, 083 01 Sabinov (uzávierka 11.08.2017, 14:00)

Prenájom majetku – Gymnázium, Študentská 4, 069 01 Snina

26.07.2017 Prenájom majetku – Gymnázium, Študentská 4, 069 01 Snina (uzávierka 10.08.2017, 14:00)

Prenájom nebytového priestoru - SOŠ Kušnierska brána 349/2, Kežmarok

30.06.2017 Prenájom nebytového priestoru - Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok (uzávierka 15.7.2017, 12:00)

O.V.S. – Prenájom majetku – SOŠ Poprad

27.06.2017 O.V.S. – Prenájom majetku – Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad (uzávierka 12.07.2017, 14:00)

O.V.S. – Prenájom nebytových priestorov – SOŠ Poprad

27.06.2017 O.V.S. – Prenájom nebytových priestorov – Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad (uzávierka 12.7.2017, 14:00)

Nájom majetku v k.ú. Sabinov z dôvodu hodného osobitného zreteľa do nájmu nájomcu Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.

02.06.2017 Nájom majetku – Gymnázium Antona Prídavku (budova s pozemkami vrátane vybavenia hnuteľným majetkom) v k. ú. Sabinov v správe Gymnázia Antona Prídavku do nájmu nájomcu - Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (zverejnené od 02.06.2017 do 19.06.2017, 11:00)

Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 491/2013 k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa

02.06.2017 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 491/2013 k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa – zmena predmetu nájmu pre nájomcu Severovýchod Slovenska, n.o. (zverejnené od 02.06.2017 do 19.6.2017,11:00)

O.V.S. - prenájom nebytových priestorov - SOŠ Snina

29.05.2017 O.V.S. - prenájom nebytových priestorov - Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina (uzávierka 13.06.2017, 15:00)

Prenájom nebytového priestoru - SOŠ Humenné, Mierová 1973/79

12.05.2017 Prenájom nebytového priestoru - SOŠ Humenné, Mierová 1973/79 (uzávierka 30.05.2017, 12:00)

O.V.S. - Prenájom časti pozemku – Stredná odborná škola polytechnická v Humennom

04.05.2017 O.V.S. - Prenájom časti pozemku – Stredná odborná škola polytechnická v Humennom (uzávierka 22.05.2017, 12:00)

O.V.S. - prenájom nebytových priestorov – Gymnázium Vranov nad Topľou

03.05.2017 O.V.S. - prenájom nebytových priestorov – Gymnázium Vranov nad Topľou (uzávierka 18.05.2017, 12:00)

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47] 

 

Publikované: 19.01.2009 / Aktualizované: 29.12.2017 HoreTlačiť