Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív ponúk

V tomto archíve nájdete všetky uverejnené ponuky prenájmu majetku PSK podľa rokov (všetky ponuky aj aktuálne) alebo v kompletnom zozname, ktoré už nie sú aktuálne, ale boli zverejnené.

 

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47] 

O.V.S. – Prenájom nebytových priestorov – SOŠ, Poprad

24.10.2017 O.V.S. – Prenájom nebytových priestorov – Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad (uzávierka 08.11.2017, 14:00)

O.V.S. – Prenájom nebytových priestorov – SOŠ, Snina

20.10.2017 O.V.S. – Prenájom nebytových priestorov – Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina (uzávierka 06.11.2017, 15:00)

O.V.S. – Prenájom nebytových priestorov – Obchodná akadémia Poprad

20.10.2017 O.V.S. – Prenájom nebytových priestorov – Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad (uzávierka 06.11.2017, 10:00)

O.V.S. – Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov

16.10.2017 O.V.S. – Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov (uzávierka 31.10.2017, 14:00)

O.V.S. - Podnájom majetku - HOS, Rhodyho 6, Bardejov

06.10.2017 O.V.S. - Podnájom majetku - Hornošarišské osvetové stredisko, Rhodyho 6, Bardejov (uzávierka 23.10.2017, 14:00)

O.V.S. - Prenájom majetku - HOS, Rhodyho 6, Bardejov

06.10.2017 O.V.S. - Prenájom majetku - Hornošarišské osvetové stredisko, Rhodyho 6, Bardejov (uzávierka 23.10.2017, 14:00)

O.V.S. - Prenájom majetku - HOS, Rhodyho 6, Bardejov

06.10.2017 O.V.S. - Prenájom majetku - Hornošarišské osvetové stredisko, Rhodyho 6, Bardejov (uzávierka 23.10.2017, 14:00)

Nájom majetku v k.ú. Sabinov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

29.09.2017 Nájom majetku v k. ú. Sabinov v správe Spojenej školy, SNP 16, Sabinov a DSS v Sabinove do nájmu nájomcu – NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 29.09.2017 do 16.10.2017, 10:30)

Prenájom majetku - SOŠ, Kežmarok

18.09.2017 Prenájom majetku - Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok (uzávierka 04.10.2017, 12:00)

O.V.S. - Prenájom majetku - SOŠ, Mierová 1973/79, Humenné

14.09.2017 O.V.S. - Prenájom majetku - SOŠ, Mierová 1973/79, Humenné (uzávierka 03.10.2017, 14:00)

O.V.S. - prenájom majetku - SOŠ, Mierová 1973/79, Humenné

14.09.2017 O.V.S. - prenájom majetku - Stredná odborná škola, Mierová 1973/79, Humenné (uzávierka 03.10.2017, 14:00)

O.V.S. - prenájom majteku - SOŠ, Mierová 1973/79, Humenné

14.09.2017 O.V.S. - prenájom majteku - Stredná odborná škola, Mierová 1973/79, Humenné (uzávierka 03.10.2017, 14:00)

O.V.S. – Prenájom telocvične – SOŠ, Okružná 761/25, Poprad

12.09.2017 O.V.S. – Prenájom telocvične – Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad (uzávierka 27.09.2017, 14:00)

O.V.S. – Prenájom majetku – Spojená škola, Kollárova 10, Prešov

12.09.2017 O.V.S. – Prenájom majetku – Spojená škola, Kollárova 10, Prešov (uzávierka 27.09.2017, 14:00)

Prenájom nebytových priestorov - Podduklianske osvetové stredisko

07.08.2017 Prenájom nebytových priestorov - Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku (uzávierka 23.08.2017, 12:00).

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47] 

 

Publikované: 19.01.2009 / Aktualizované: 29.12.2017 HoreTlačiť