Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív ponúk

V tomto archíve nájdete všetky uverejnené ponuky prenájmu majetku PSK podľa rokov (všetky ponuky aj aktuálne) alebo v kompletnom zozname, ktoré už nie sú aktuálne, ale boli zverejnené.

 

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47] 

O.V.S. - Prenájom majetku – Domov pre seniorov, Stará Ľubovňa

26.11.2018 O.V.S. - Prenájom majetku – Domov pre seniorov, Stará Ľubovňa (uzávierka 11.12.2018, 14:00)

O.V.S. - Prenájom majetku – SŠ, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov

08.11.2018 O.V.S. - Prenájom majetku – Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov (uzávierka 23.11.2018, 14:00)

O.V.S. - Prenájom majetku - SŠ Juraja Henischa, Bardejov

26.10.2018 O.V.S. - Prenájom majetku - Spojená škola Juraja Henischa, Bardejov (uzávierka 12.11.2018, 10:00)

O.V.S. - Prenájom majetku - HOS, Rhodyho 6, Bardejov

16.10.2018 O.V.S. - Prenájom majetku - Hornošarišské osvetové stredisko, Rhodyho 6, Bardejov (uzávierka 31.10.2018, 14:00)

O.V.S. - Prenájom majetku - Šarišské múzeum, Bardejov

15.10.2018 O.V.S. - prenájom majetku - Šarišské múzeum, Bardejov (uzávierka 31.10.2018, 15:00)

O.V.S. - Prenájom majetku - SPŠ technická, Bardejov

10.10.2018 Prenájom nehnuteľného majetku - Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov (uzávierka 25.10.2018, 14:00)

O.V.S. - Prenájom majetku - SOŠ obchodu a služieb, Humenné

01.10.2018 Ponuka na prenájom - O.V.S. - Prenájom nebytových priestorov - Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
(uzávierka 16.10.2018, 14:00)

O.V.S. - Prenájom majetku – Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Prešov

24.09.2018 O.V.S. - Prenájom majetku – Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Prešov (uzávierka 09.10.2018, 12:00)

O.V.S. - prenájom majetku - SÚC PSK

03.09.2018 O.V.S. - prenájom nehnuteľného majetku - SÚC PSK (uzávierka 18.9.2018, 15:00)

O.V.S. - Prenájom majetku - SOŠ Humenné

27.08.2018 O.V.S. - Prenájom majetku - SOŠ, Mierová 1973/79, Humenné (uzávierka 11.09.2018, 14:00)

O.V.S. - Prenájom majetku – Spojená škola, Kollárova 10, Prešov

04.07.2018 O.V.S. - Prenájom majetku – Spojená škola, Kollárova 10, Prešov (uzávierka 20.07.2018)

O.V.S. – Prenájom majetku – SOŠ, Okružná 761/25, Poprad

02.07.2018 O.V.S. – Prenájom majetku – Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad (uzávierka 18.07.2018, 14:00)

O.V.S. – Prenájom majetku – Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad

01.06.2018 O.V.S. – Prenájom majetku – Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad (uzávierka 20.06.2018, 14:00)

O.V.S. – Prenájom majetku – Gymnázium, Komenského 13, 082 71 Lipany

31.05.2018 O.V.S. – Prenájom majetku – Gymnázium, Komenského 13, 082 71 Lipany (uzávierka 15.06.2018, 11:00)

O.V.S. – Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov

15.05.2018 O.V.S. – Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov (uzávierka 30.05.2018, 14:00)

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47] 

 

Publikované: 19.01.2009 / Aktualizované: 29.12.2017 HoreTlačiť