Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív ponúk

V tomto archíve nájdete všetky uverejnené ponuky prenájmu majetku PSK podľa rokov (všetky ponuky aj aktuálne) alebo v kompletnom zozname, ktoré už nie sú aktuálne, ale boli zverejnené.

 

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47] 

Prenájom nebytových priestorov – Knižnica P. O. Hviezdoslava Prešov

09.05.2011 Prenájom nebytových priestorov – Knižnica P. O. Hviezdoslava Prešov (uzávierka do 24.05.2011)

Prenájom nebytových priestorov - Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Bardejov

09.05.2011 Prenájom nebytových priestorov - Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Bardejov (uzávierka do 24.5.2011)

Prenájom nebytových priestorov – Šarišská galéria v Prešove

03.05.2011 Prenájom nebytových priestorov – Šarišská galéria v Prešove (uzávierka do 18.5.2011)

Prenájom majetku – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

03.05.2011 Prenájom majetku – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (uzávierka do 18.5.2011)

Prenájom nehnuteľného majetku - Ľubovnianske múzeum - hrad, Stará Ľubovňa

02.05.2011 Prenájom nehnuteľného majetku - Ľubovnianske múzeum - hrad, Stará Ľubovňa (uzávierka do 17.05.2011)

Prenájom nebytových priestorov - Domov sociálnych služieb v Prešove

02.05.2011 Prenájom nebytových priestorov - Domov sociálnych služieb v Prešove (uzávierka do 17.5.2011 14:00)

Prenájom majetku – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

02.05.2011 Prenájom majetku – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (uzávierka do 17.5.2011)

Prenájom nebytových priestorov – Hornošarišské osvetové stredisko, Bardejov

15.04.2011 Prenájom nebytových priestorov – Hornošarišské osvetové stredisko, Bardejov (uzávierka do 30.4.2011 14:00)

Prenájom nebytových priestorov – Stredná odborná škola polytechnická Humenné

11.04.2011 Prenájom nebytových priestorov – Stredná odborná škola polytechnická Humenné (uzávierka do 15.5.2011 14:00)

Prenájom nebytových priestorov – Múzeum v Kežmarku

08.04.2011 Prenájom nebytových priestorov – Múzeum v Kežmarku (uzávierka do 26.4.2011)

Prenájom nebytových priestorov - SOŠ elektrotechnická, Poprad - Matejovce

04.04.2011 Prenájom nebytových priestorov - SOŠ elektrotechnická, Poprad - Matejovce (uzávierka do 21.04.2011 14:00)

Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Stredná umelecká škola Prešov

01.04.2011 Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Stredná umelecká škola Prešov (zverejnené od 1.4.2011 do 18.4.2011)

Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola Juraja Henischa Bardejov

28.03.2011 Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola Juraja Henischa Bardejov (uzávierka 15.04.2011)

Prenájom nebytových priestorov - Stredná odborná škola Majstra Pavla, Levoča

23.03.2011 Prenájom nebytových priestorov - Stredná odborná škola Majstra Pavla, Levoča (uzávierka do 08.04.2011 do 10:00)

Prenájom nebytových priestorov – Krajské múzeum v Prešove

23.03.2011 Prenájom nebytových priestorov – Krajské múzeum v Prešove (uzávierka do 7.4.2011)

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47] 

 

Publikované: 19.01.2009 / Aktualizované: 29.12.2017 HoreTlačiť