Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív ponúk

V tomto archíve nájdete všetky uverejnené ponuky prenájmu majetku PSK podľa rokov (všetky ponuky aj aktuálne) alebo v kompletnom zozname, ktoré už nie sú aktuálne, ale boli zverejnené.

 

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47] 

Nájom nebytových priestorov v administratívnej budove PSK v k.ú. Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

09.08.2019 Nájom nebytových priestorov v administratívnej budove PSK v k.ú. Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa (uzávierka 26.08.2019, 10:00 hod)

O.V.S. – Prenájom telocvične – SOŠ remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad

12.07.2019 O.V.S. – Prenájom telocvične – Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad (uzávierka 31.07.2019, 14:00)

O.V.S. – prenájom majetku – učebne Gymnázia J. Francisciho – Rimavského, Levoča

04.07.2019 O.V.S. – prenájom časti nehnuteľného majetku – učebne Gymnázia J. Francisciho – Rimavského, Levoča

O.V.S. – prenájom majetku – učebne Gymnázia J. Francisciho – Rimavského, Levoča

04.07.2019 O.V.S. – prenájom časti nehnuteľného majetku – učebne Gymnázia J. Francisciho – Rimavského, Levoča (uzávierka 19.07.2019, 14:00.)

O.V. S. – Prenájom majetku – SOŠ agropotravinárska a technická, Kežmarok

04.07.2019 O.V. S. – Prenájom majetku – Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok (uzávierka 19. 07. 2019, 12:00)

O.V.S. - Prenájom majetku – SOŠ technická, Stará Ľubovňa

01.07.2019 O.V.S. - Prenájom majetku – SOŠ technická, Stará Ľubovňa (uzávierka 16.07.2019, 10:00)

O.V. S. - Prenájom nehnuteľného majetku – SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

21.06.2019 O.V. S. - Prenájom nehnuteľného majetku – Stredná odborná škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa (uzávierka 9.7.2019, 14:00)

Ukončenie nájmu nehnuteľného majetku PSK v k.ú. Solivar z dôvodu hodného osobitného zreteľa

31.05.2019 Zverejnenie zámeru na ukončenie nájmu majetku v k.ú. Solivar v nájme nájomcu – Veterán Šariš klub Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 31.05.2019 do 17.06.2019, 10:00)

Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 344/2016 k nájmu majetku – prípad hodný osobitného zreteľa

31.05.2019 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 344/2016 k nájmu majetku – prípad hodný osobitného zreteľa – zmena účelu nájmu (zverejnené od 31.05.2019 do 17.06.2019, 10:00)

Nájom majetku v k.ú. Hanušovce nad Topľou z dôvodu hodného osobitného zreteľa

31.05.2019 Nájom majetku v k. ú. Hanušovce nad Topľou do nájmu nájomcu Mesto Hanušovce nad Topľou z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 31.05.2019 do 17.06.2019, 10:00)

O.V. S. – Prenájom majetku - Spojená škola Sabinov, SNP 16, 083 01 Sabinov

02.05.2019 O.V. S. – Prenájom majetku - Spojená škola Sabinov, SNP 16, 083 01 Sabinov (uzávierka 17.05.2019, 14:00)

O.V.S. – Prenájom nebytových priestorov - SPŠ Svidník

24.04.2019 O.V.S. – Prenájom nebytových priestorov – Stredná priemyselná škola, Svidník (uzávierka 10.05.2019, 13:00)

Nájom majetku v k.ú. Ľubotice z dôvodu hodného osobitného zreteľa

22.03.2019 Nájom majetku v k.ú. Ľubotice v správe SPŠ drevárska, Bardejovská 24, Prešov do nájmu nájomcu Prešovská univerzita v Prešove z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 22.03.2019 do 08.04.2019, 10:00)

O.V.S. - prenájom majetku - Vihorlatské múzeum v Humennom

19.03.2019 O.V.S. - Prenájom majetku - Vihorlatské múzeum v Humennom (uzávierka 03.04.2019, 12:00)

O.V.S. - prenájom nebytových priestorov - SOŠ obchodu a služieb, Humenné

07.03.2019 O.V.S. - prenájom nebytových priestorov - SOŠ obchodu a služieb, Humenné (uzávierka 26.03.2019, 13:00)

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47] 

 

Publikované: 19.01.2009 / Aktualizované: 29.12.2017 HoreTlačiť