Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív ponúk

V tomto archíve nájdete všetky uverejnené ponuky prenájmu majetku PSK podľa rokov (všetky ponuky aj aktuálne) alebo v kompletnom zozname, ktoré už nie sú aktuálne, ale boli zverejnené.

 

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47] 

Prenájom nebytových priestorov - SPgŠ v Levoči

20.04.2012 Prenájom nebytových priestorov - učebňa - Stredná pedagogická škola v Levoči (uzávierka do 7.5.2012, 8:00)

Prenájom nebytových priestorov – Knižnica P. O. Hviezdoslava, Prešov

12.04.2012 Prenájom nebytových priestorov – kancelárie - Knižnica P. O. Hviezdoslava, Prešov (uzávierka do 7.5.2012)

Prenájom nebytových priestorov – Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou

02.04.2012 Prenájom nebytových priestorov - miestnosť č.1 – Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou (uzávierka do 17.4.2012 14:00)

Prenájom nebytových priestorov – Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou

02.04.2012 Prenájom nebytových priestorov – miestnosť č. 2 - Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou (uzávierka do 17.4.2012, 14:00)

Prenájom nebytových priestorov – Hornošarišské osvetové stredisko, Bardejov

02.04.2012 Prenájom nebytových priestorov – Hornošarišské osvetové stredisko, Bardejov (uzávierka do 18.4.2012)

Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - rodinný dom s pozemkom v k.ú. Prešov v správe Správy a údržby ciest PSK

30.03.2012 Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - rodinný dom s pozemkom v k.ú. Prešov v správe SÚC PSK (zverejnené od 30.3.2012 do 16.4.2012)

Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - časti pozemkov v k.ú. Kapušany v správe Správy a údržby ciest PSK

30.03.2012 Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - časti pozemkov v k.ú. Kapušany v správe SÚC PSK (zverejnené od 30.3.2012 do 16.4.2012)

Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - pozemky v k.ú. Tokajík v správe Správy a údržby ciest PSK

30.03.2012 Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - pozemky v k.ú. Tokajík v správe SÚC PSK (zverejnené od 30.3.2012 do 16.4.2012)

Prenájom nebytových priestorov – Šarišská galéria v Prešove

15.03.2012 Prenájom nebytových priestorov – Šarišská galéria v Prešove (uzávierka do 23.04.2012, 14:00)

Prenájom nebytových priestorov – Stredná odborná škola, Košická 20, 080 01 Prešov

15.03.2012 Prenájom nebytových priestorov – učebne - Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov (uzávierka do 30.3.2012, 14:00)

Prenájom nehnuteľného majetku - Ľubovnianske múzeum - hrad, Stará Ľubovňa

13.03.2012 Prenájom nehnuteľného majetku - časť pozemku - Ľubovnianske múzeum - hrad, Stará Ľubovňa (uzávierka do 31.03.2012)

Prenájom nehnuteľného majetku - Ľubovnianske múzeum - hrad, Stará Ľubovňa

13.03.2012 Prenájom nehnuteľného majetku - časť pozemku - Ľubovnianske múzeum - hrad, Stará Ľubovňa (uzávierka do 31.03.2012)

Prenájom nebytových priestorov – Gymnázium arm.gen. L.Svobodu, Komenského 4, Humenné

07.03.2012 Prenájom nebytových priestorov – Gymnázium arm.gen. L.Svobodu, Komenského 4, Humenné (uzávierka do 21.03.2012)

Prenájom nehnuteľného majetku – Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné

28.02.2012 Prenájom nehnuteľného majetku – Hotelová akadémia, Humenné (uzávierka do 23.3.2012)

Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola Juraja Henischa, Bardejov

24.02.2012 Prenájom nebytových priestorov – kancelárie - Spojená škola Juraja Henischa, Bardejov (uzávierka do 09.03.2012)

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47] 

 

Publikované: 19.01.2009 / Aktualizované: 29.12.2017 HoreTlačiť